TBMM’de görüşülen ve sağlık alanını piyasalaştırmayı daha da derinleştirme amacı taşıyan torba yasa’ya karşı bugün tüm illerde SES, TTB, TDB,THD ve Dev Sağlık İŞ öncülüğünde itirazlarımızı dile getirdik.

Sağlık Bakanlığı önünde yapılan eylemin açılış konuşmasını Genel Sekreterimiz Mehmet Sıddık AKIN gerçekleştirdi. Genel Sekreterimiz konuşmasında;

Sağlık ve eğitim başta olmak üzere tüm kamusal hizmetlerin piyasaya açıldığını, kamusal hizmetlere ulaşmanın paralı hale geldiğini ve bu uygulamalara karşı barınma hakkından- sağlık hakkına, eğitim hakkından-ulaşım hakkına, çevre mücadelesinden-siyasal haklara kadar mücadele eden tüm kesimlerin baskı, sürgün, gözaltı ve tutuklamalarla karşılaştığı baskıcı bir sistemin olduğunu ve bunu kabul etmeyeceğimizi söyledi.

Taşeronların haklarını düzenleme amaçlı sendikalarla görüşme yapan Çalışma Bakanlığı’nın Ankara’nın göbeğinde Hacettepe Üniversitesi gibi önemli bir bilim yuvasında Dev. Sağ İş Üyesi oldukları için işten atılan taşeron işçileri hükümetin gerçek niyetini ortaya koymaya yetmektedir. Bir an önce bu arkadaşlarımız işlerine iade edilmelidir. İşlerine dönünceye kadar mücadelelerine destek vermeye onlarla birlikte direnmeye devam edeceğiz.

Sağlıktaki dönüşüm politikalarına karşı çıktığımız için üyelerimizin yerleri değiştiriliyor, sürgüne ve soruşturmalara maruz kalıyor. Hükümet bu uygulamalarından bir an önce vazgeçmelidir.

Başbakan’a ve hükümete seslenen genel sekreterimiz: Başbakanın dediği gibi “zulümle abad olunmaz” bu nedenle hükümeti halkına emekçilere zulüm etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz. Bu zulme karşı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada direnmeye, demokratik meşru ve fiili mücadelenden vazgeçmeyeceğimizi söyledi.

Genel sekreterimiz son olarak da; bu torba yasanın geri çekilmesini ve görüşülmekte olan bütçenin sermaye, rantiye yerine emekçiler ve halk lehine değiştirilmesini talep ederek özgür demokratik bir ülke yaratıncaya kadar mücadelemize devam edeceğimizi ve KESK bütünlüğünde sağlık ve eğitim hakkı başta olmak üzere kamusal hizmetlerin parasız verilmesi, insanca bir yaşam, eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi için 19 aralık ta GREV’e gideceğimizi ve bu hakları savunan tüm kesimleri mücadelemize destek olmaya, yanımızda yer almaya davet etti.

Genel sekreterimizin konuşması sonrası örgütler adına torba yasa ile ilgili görüşlerimizi ifade eden ortak basın açıklamasını Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özden ŞENER yaptı.

Basın Açıklaması İçin >>>

5araliktorbayasaadana1

5araliktorbayasaadana2

5araliktorbayasaankara2

5araliktorbayasaankara3

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]