Bugün ne yazık ki yine bir sağlık çalışanına şiddeti protesto etmek için buradayız. Ülkemizin içinde bulunduğu toplumsal süreçte şiddet, her alanda hızla artmakta. Şiddetin oluşmasını önleyici toplumsal tedbirler ise ne yazık ki alınmamakta, hatta bazı durumlarda yetkili ve sorumlular şiddeti doğuran, yaygınsallaşmasını sağlayan nedenler arasında bizzat yer almaktadır.

Toplumsal şiddetin artışına paralel olarak ne yazık ki sağlık çalışanları son yıllarda çok boyutlu olarak şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı sonucu hastanın müşteriye dönüştürülmesi ve sağlık çalışanının emeğinin değersizleştirilmesi, siyasi neyazikkiyine-siddetiktidarın popülist yaklaşımlarla sağlık çalışanlarını yaşananların sorumlusu olarak göstermesi, bu çerçevede mesleğimizi rencide edici yaklaşımlar sergilemesi sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin oluşmasına önemli bir ivme kazandırmıştır.

Siyasi iktidar çeşitli argümanlarla halkı sağlık çalışanına karşı yönlendirerek, şiddet uygulanmasına göz yummakta, güç-iktidarlarını sağlık çalışanının üzerinde baskı oluşturarak pekiştirmek istemektedir.

Bu güne kadar şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında yeterince yer almayan siyasi iktidar yasal görevlerinin gereğini yerine getirmemektedir. Şiddete maruz kalmamızın ardından, pek çok yerde doğrudan sağlık çalışanının karşıtı, taraflı bir yaklaşım olarak tarif edilebilecek bir tutumla saldırıya uğramış sağlık çalışanını şikâyetinden vazgeçirme, barıştırma yolu yeğlenmektedir. Bu sağlık çalışanının yaşadığı mağduriyeti artırmakta ve sürekli hale getirmektedir.

Sorumluların bu kayıtsızlığı sonucu hastalar tarafından şiddet, öncelikli hizmet almak için bilinçli uygulanır hale gelmiştir.

 Şiddet olaylarına bağlı olarak sağlık çalışanı hasta ya da hasta yakını tarafından şiddete uğrayacağı algısını taşımakta ve de mesleğini gereği gibi yapamayacak duruma gelmektedir.

Son olarak ta Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisinde bir hasta servisteki hemşire ve hizmetli arkadaşımıza saldırmış, hizmetli arkadaşımız ciddi bir şekilde darba maruz kalmıştır. Bu hasta daha öncede hastanenin çeşitli servislerinde yatmış ve o servislerde de buna benzer sorunlar çıkarmıştır. Bunun yanında arkadaşlarımız şikayetçi olmalarına rağmen bu kişi hemen serbest bırakılmış ve yine akşam saatlerinde hastanenin aciline başvurmuştur.

Bu olayda da sağlıkçıya saldırmanın hiçbir cezası olmadığı algısı, ciddi tedbirlerin alınmaması sorunları daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir.

Ayrıca üzülerek şunu görmekteyiz, biz sağlıkçılara ilişkin şiddeti protesto eden eylemler yaptıkça olayların görünür olmaması için çaba sarf ettikçe olaylar azalacağına daha da artmaktadır. Şu an şu saatler de bile bir sağlıkçı arkadaşımız mutlaka bir yerlerde şiddetle karşılaşmaktadır. Bu anlamda tüm sağlık çalışanlarının birlikteliğini daha da arttırmalıdır. Hemşiresinden hekimine hizmetlisinden röntgen teknisyenine laboratuar teknisyeninden otomasyon çalışanına hem sağlıkta olan ve bizi halkımızla karşı karşıya getiren uygulamalara karşı hem de bunların sonucu olan bu şiddet sarmalına karşı birlikte mücadele etmeyi öğrenmeli ve sesimizi yükseltmeliyiz.

Biz KESK ve SES olarak kamu hizmeti veren çalışanların hak mücadelesini verirken aynı zamanda halkın hizmete eşit, ücretsiz ve anadilde ulaşılabilir olması konusunda mücadele veren bir örgütüz. Şiddetin toplumsal sorunlarda olduğu gibi sağlık sorunlarının çözümünde de yerinin olmadığını düşünüyor ve karşı çıkıyoruz.

Çalışma ortamında, şiddetin önemli bir risk faktörü haline gelmesine karşı acilen yasal mevzuatın oluşturulmasını ve güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyor, siyasi iktidarın sağlık çalışanına karşı popülist politikalardan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Son  olarak yetkilileri acil önlemler almaya çağırıyoruz; Halkımıza da, sağlıkta yaşanan birçok sıkıntının sorumlusunun sağlık çalışanı değil sistemin kendisi ve yürütücüleri olduğunu ifade ediyor, hedefin biz çalışanların olmaması gerektiği konusunda çağrıda bulunuyoruz. 14 Kasım 2013  

                                                                                                                                     SES DİYARBAKIR ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]