Sağlık Bakanlığı’nda yıllarca fedakârca çalışan Hizmetli arkadaşlarımız Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna geçebilmek için Bakanlığın açtığı “Görevde Yükselme Eğitimini” almış ve 01.09.2012 tarihinde yapılan ve 6000 kişinin girdiği Görevde Yükselme Sınavında 4351 kişi 70 puan barajını aşarak sınavı kazanmıştır. 4351 kişiden 2000 kişinin ataması yapılmış, 2351 kişinin ataması yapılmamıştır.

Genelde orta yaş grubunda olan arkadaşlarımızın girdiği bu sınavda başarılı olabilmek için YGS-LYS sınavına giren gençler gibi gece gündüz ders çalıştılar. Sınav geçerliliğinin 2 yıl olduğu göz önüne alındığında atamalar yapılmadan sınavın hükmünü yitireceği endişesi taşımaktayız.

            70 barajını aşıp başarılı olan, ancak atanamayan arkadaşlarımız yıllardır zor şartlarda çalıştıklarını ve bulundukları birimlerin iş yükünü çektiklerini, VHKİ kadrosuna atanarak, özlük haklarında kısmen de olsa iyileşme sağlanmasını, bulundukları birimlerde yıllardan beridir fiilen VHKİ olarak görevi yaptıklarını, VHKİ kadrolarına atanmayarak kendilerine haksızlık yapıldığını, Hizmetlilerin artık yüzlerinin gülmesinin sağlanmasını istiyorlar. Umutsuzca Sağlık Bakanlığından gelecek olan haberi bekliyorlar.

           Bu mağduriyetlerinin giderilerek, hak ettikleri V.H.K.İ. (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ) kadrosuna atanabilmeleri için Sağlık Bakanlığı derhal harekete geçmelidir ve Maliye Bakanlığı ile görüşüp sınava girerek 70 ve üzeri alan 2351 personel için
gereken kadro tahsisi derhal sağlanmalıdır.

            Konunun takipçisiyiz ve sonuna kadar arkadaşlarımızın yanında olacağız.

“Sağlık Bakanlığı Derhal Harekete Geçsin”

 

 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

     Adıyaman Şubesi

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]