İZMİR; Piyasacı Sistemin Müşterileri İşbaşında..!!

Facebook
Twitter
WhatsApp

10 Eylül 2013 Salı günü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki acil hekimi darp edilmiştir.

Eylül 2013 Perşembe günü saat 12.30’da İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önündeİzmir tabip odası ve SES izmir şubesinin birlikte düzenlediği basın açıklamasını SES izmir şubesi Y.K. üyesi Ali Ekber ÖZTÜRK okudu. Daha sonra söz alan İzmir tabip odası başkanı Suat KAPTANER yaşanan sorunun nedeni ne hastalar ne de sağlık çalışanlarıdır. asıl sorunun kaynağı hastaları müşteri çalışanları ise saglikcisiddet1sözleşmeli köle olarak gören sağlık sistemidir. Ardından söz alan TTB merkez konsey üyesi Fatih SÜRENKÖK piyasalaşan sağlık sisteminde sağlık çalışanların hedef haline getirildiğini ve bunun için mecliste millet vekilleri ile görüşüldüğünü ancak ciddi bir adım atılmadığının altını çizdi. Asistan hekimler adına söz alan Bozyaka hastanesi SES işyeri temsilcisi Altan GÖKGÖZ Acil servis çalışanlarının can güvenliğinin kalmadığını, bunun böyle devam edemeyeceğini acil çözümler üretilmediği taktirde kendi çözümlerimizi üretmek için harekete geçeceğini söyledi.

 
BASINA VE KAMUOYUNA

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet durmuyor.

Piyasalaşan sağlık sisteminin müşterileri İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Acil servisini basarak iki acil hekimini darp etti.

10.09.2013 tarihinde saat 23.30’da 112 acil ambulansı ile İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine babası Vefa Demir refakatinde nakledilen alkollü Güven Doğru Demir Acil Hekimi Dr. Özgür Önen Tarafından değerlendirilmiş ve tıbbi takibe alınmıştır. Hayati bulguları normal olan alkollü şahsın hastaneye gelme gerekçesi ise sorunun vahametini bir kat daha artırmaktadır. Burun ameliyatı geçirmiş olan şahsın yeni görüntüsünden memnun olmaması ve ikinci bir ameliyatla yaşadığı bu memnuniyetsizliğinin giderilip giderilemeyeceğidir. Acil hekiminden kendince tatmin edici yanıt alamayan şahıs alkolün de etkisi ile kendisine sunulacak destek tedavisini de reddederek acil hekimlerine hakaretlere başlamış, bıçakla saldırıda bulunmuştur.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde iki meslektaşımızı da mesleğini icra edemez hale getiren ve şiddeti tetikleyen zincirin ilk halkasında Acil Ambulans Hizmetinin sorunlu yürütülüş biçimi yer almaktadır. Acil Ambulans Hizmeti piyasacısaglikcisiddet2 sağlık işletmeleri olan hastanelere hizmet adı altında müşteri taşıyan, taşıdığı her müşteriden prim alan aracı kuruma dönüştürülmüştür.

 

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünü Uyarıyoruz!

Her çağrıya körlemesine ambulans yönlendirmekten vazgeçin. İhbarları ayrıştırmada geçerli olan uluslar arası kodlama sistemini esas alın. Hastanelerimiz acil servislerinde yaşanan aşırı iş yükünün şiddeti tetiklediğini ve bunun sorumluluğunun size ait kısmını üstlenin ve çözün.

İzmir’deki Kuzey ve Güney Genel Sekreterliklerini uyarıyoruz!

 

Hastaneleri ticari, kar getiren işletmeler olarak görmekten vazgeçin. Müşteri merkezli kar getirici birimler değil, hasta merkezli salah halini önceleyen birimleri bütüncül planlayarak, personel dağılımını buna uygun hale getirin,personel eksikliğini giderin.Acil servislerde çalışan sağlık emekçilerinin yaşam hakkını tehdit eden şiddetin sonlandırılmasında güvenlik tedbirleri ihmal etmeyiniz.

Acil servislerde yaşanan şiddet nedenlerinin neresinden başlayalım?

            Doktor /sağlık çalışanı dövdüren sağlık sisteminden mi?

 “Dayak yediğinizi kimseye duyurmayın” diyen Sağlık Bakanlığı Genelgesi‘den mi?

            Ersin Arslan’dan mı?

            En kötü günlerinde bile sağlık çalışanlarına baskıdan çekinmeyen, “sesinizi çıkarmayın” diyen hastane yöneticilerinden mi?

            Meslek hayatının başında genç hekimleri ve sağlık çalışanlarını canından bezdiren sağlık sisteminden mi?

Doktorları ve sağlık çalışanlarını can güvenliğinden yoksun ortamlarda, vatandaşın önüne hedef olarak atan Sağlık Bakanlığı’ndan mı?

Evet, ortada bir utanç tablosu var ve ne yazık ki yeni Ersin’leri kaybetme tehlikemiz çok büyüktür. Bu ülkenin sağlığını idare edenler eserleriyle ne kadar övünseler, Dünya Sağlık Örgütü’nden Harvard’dan ne kadar çok ödül alsalar, Dünya’nın önde gelen dergilerinde kurdukları sisteme ne kadar övgü yazıları yazdırsalar yeridir.

Evet, şimdi eserleriyle övünmelerinin zamanıdır. Şiddete dair tüm bu yaşanan olumsuzluklar sizlerin eseridir.

Piyasacı sağlık sisteminin sonucu açığa çıkan öfkenin sağlık emekçilerine çıkarılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

 

BU ŞİDDET SONA ERSİN!

 

SES İZMİR ŞUBE

İZMİR TABİP ODASI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]