altBaskılar ve işkenceler tutuklamalar sonrası cezaevlerinde de devam ediyor. Cezaevlerinde artan hak ihlalleri kaygı vericidir.

Sağlık sorunları, fiili saldırılar, işkenceler, keyfi disiplin cezaları vb. ihlaller ciddi bir tırmanış gösteriyor. Yüzlerce tutuklu ölümcül hastalıklarla boğuşuyor. Tecrit içinde tecrit yaratılarak insanlar kimliğinden, kişiliğinden uzaklaştırılmak ve dejenere edilmek isteniyor.

12 Eylül uygulamalarını anımsatan bir diğer uygulama da son aylarda hemen tüm cezaevlerinde uygulamaya konulan havalandırma ve yatma yerlerini görecek şekilde kamera konulmasıdır. Kişilerin özeline kadar denetim altında tutma girişimi ancak faşizmde görülebilecek bir uygulamadır. Bunun güvenlik ya da disiplinle alakası yoktur. Her ana tahakküm etme çabası ve isteğidir.

Üyelerimiz F tipi hapishanelerde uygulanan tecrit ve keyfi uygulamalara karşı çıktıkları için görüş ve haberleşme yasağından hücre cezasına kadar çeşitli disiplin cezalarına çarptırılmaktalar. AKP hükümeti tutuklayarak sindiremediği, düşüncesinden vazgeçiremediği kamu emekçilerini cezaevi idaresi aracığıyla yola getirmeye çalışmaktadır.

İzmir 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde yeni bir saldırı olarak uygulamaya geçirilen avukat görüş yerlerinin her tarafının camlı ve ses geçiren oda haline getirilmesiyle tutukluların savunma hakları, avukat ve müvekkil görüşmesinin gizliliği ihlal edilmiştir. Bu uygulama ile dinlenmesi infaz kanuna göre de yasak olan avukat görüşmeleri engellenmektedir ve üyelerimizin savunma hakkı kısıtlanmaktadır. Avukatıyla özel görüşmesinin gardiyanlar, başka tutuklu ve hükümlülerin görmesine, izlenmesine ve dinlenmesine karşı çıkan üyemiz Hayri Aktaş, gardiyanların fiziksel saldırısına uğramıştır. Bu durumu  “savunma hakkımız engellenemez” şeklinde sloganla protesto ettiği için üyemiz darp edilmiştir. Bununla da yetinmeyen cezaevi idaresi üyemizin avukatı hakkında tutanak tutarak işlem yaptığını belirtmiştir.

Hapishanelerde dayatılan keyfi uygulamalara ve hak ihlallerine karşı direnen tutuklu ve hükümlülere saldıran hükümeti uyarıyoruz; Hapishanelerde yaşanan, yaşanacak olan her türlü olumsuz durumdan başta Adalet Bakanlığı ve İzmir 1 Nolu F Ti¬pi Hapishanesi idaresi sorumlu olacaktır.  

Tüm bu keyfi uygulamaları ve saldırıları protesto ediyor, kınıyoruz. 

Yürütme Kurulu

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]