MYK’MIZ HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Genel Başkanımız Çetin ERDOLU, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Hasan KALDIK, Genel Hukuk TİS Sekreterimiz Aslıhan HAN ÖZDEN, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Doç. Dr. Turan BOZGAN ile üyelerimizin sorunlarına ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede sorunlarımız ve taleplerimiz iletildi.

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI

HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI’NA

Kurumunuza bağlı işyerlerinde çalışanların bir kısmının sendikamıza üye ve yönetici oldukları bilinen bir gerçekliktir. Aşağıda isimleri ve hangi illerde çalıştıkları yazılı olan yönetici-üyelerimizin idareden kaynaklanan bir takım sorunları mevcuttur:

1- Şırnak ili Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde personel şefi olarak çalışan aynı zamanda ilin Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS) işleyişini de yürüten(Bu konuda eğitimli tek personel) Selahattin Barınç il müdürü tarafından ÇKYS sisteminden alınarak Sivil Savunma Birim sorumlusu olarak görevlendirilmiştir. Ancak Sivil Savunma Biriminin kapalı olduğunu da öğrenmiş bulunmaktayız. Selahattin Barınç, kurumunuzda şef olarak çalıştığı gibi aynı zamanda sendikamızın Şırnak Şube yönetim kurulu üyeliği görevini de yürütmektedir.

14.07.2004 tarih ve 110975 sayılı yazı ile 92 nolu Sağlık Bakanlığı genelgesinde “ÇKYS eğitimini alan personellerin mutlaka İl Sağlık Müdürlüğü personel şubelerinde istihdam edilmeleri gerekmektedir. Bu personellerin geçici görevlerle il içinde başka birimlere görevlendirilmesi kesinlikle yapılmayacaktır” ifadesinde açıkça belirtildiği halde Şırnak Halk Sağlık Müdürü tarafından personel şefi görevinden alınarak Sivil Savunma Biriminde görevlendirilmesi 4688 sayılı Sendika Yasasının ilgili maddesine aykırı olduğu gibi Bakanlığın 92 nolu genelgesine de aykırıdır.

2- Hatay Şube Yönetim kurulu üyemiz Dr Merih Şanlı Hatay ili İskenderun ilçesinde hekim olarak görev yaparken, üyemiz Dr. Ahmet Aras ile birlikte 19 Şubat 2013 tarihinde gözaltına alınarak bir süreliğine tutuklanmışlardır. Söz konusu iki üye ve yöneticimiz tutuklanmadan önce, Hatay ilinde aile hekimi olarak çalışırlarken gözaltın alınıp tutuklandıktan sonra aile hekimliğinin ilgili yönetmelik gereği 8 haftayı doldurmasıyla birlikte aile hekimliği görevlerine son verildiği tarafımıza iletilmiştir. Ancak yönetici ve üyemiz 3 Temmuz 2013 tarihinde tahliye olarak görevlerine dönmüşler, Dr. Ahmet Aras Hatay Toplum Sağlığı Merkezi’nde, Dr. Merih Şanlı ise İskenderun Devlet Hastanesi’nde göreve başlatılmışlardır. İddia edilen suçun kanıtlanmadığı bir durumda yönetici ve üyemizin aile hekimlikleri statülerine son verilmesi hukuka aykırıdır. Bu uygulama sonucunda maddi anlamda ciddi bir mağduriyet yaşanmaktadır.

Yukarıda yazdığımız maddeler üzerinden üyelerimizin sorunlarının çözülmesi için sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu’na iletilmesiyle kurumunuz tarafından söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli araştırma ve çalışmanın yapılarak sendikamıza bilgi için gereğini arz ederiz.

 

                                              

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]