650 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversite Öğretim üyelerine muayenehane veya hastane dışında ikinci işte çalışmasını yasaklayan hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu kararın Resmi Gazetede yayınlanmasının üzerinden 6 (altı) ay geçmesine rağmen bu konuda yeni bir düzenleme yapılmaması üzerine, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren bu durumdaki öğretim üyelerinin üniversiteye geri dönmesinin önü açılmış oldu. Ancak üniversite hastanesine geri dönen bu öğretim üyeleri ile ilgili olarak “ödenecek döner sermaye ek ödemesi” konusunda tereddütler oluşmuş, üniversiteler, yapacakları uygulama ile ilgili olarak YÖK’e yazı yazarak bilgi istemiş, YÖK, aşağıda özetlenen yanıtı vermiştir.

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’nın 26.07.2013 tarih ve 57802651-936 sayılı döner sermaye ek ödemesi konulu genel yazısı uyarınca, yükseköğretim kurumlarında döner sermaye ödenmesi ile ilgili yönetmeliğin 4. Maddesinin değişik 8. Fıkrasındaki “yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde mesleki faaliyette bulunan meslek ve sanatlarını serbest olarak icra eden öğretim üyelerine ek ödeme yapılmaz” hükmü uyarınca üniversite hastanelerinde bulunan ve muayenehanesi olan öğretim üyelerine döner sermayeden ek ödeme verilmeyeceği belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Şube ve Temsilciliklerimize aşağıdaki yazı yazılmış, bu konuda YÖK nezdinde, hatanın yazıda belirttiğimiz biçimde düzeltilmesi için, girişimler başlatılmış, yazı ekine de bireysel başvuru için dilekçe örneği eklenmiştir. 

Ş/T’lere yazılan yazı

Dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayınız…… 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]