Tüm yurttaşların nitelikli, erişilebilir ve parasız kamu hizmetleri alma hakkını savunmak KESK olarak yıllardır yürüttüğümüz emek ve demokrasi mücadelesinin temel  ilkelerinden biridir.

Bu hakkın gerçekleşmesi, yurttaşların nitelikli kamu hizmetlerinden yararlanabilmesinin yolu öncelikle emekçilerin çağdaş ve evrensel normlara uygun  koşullarda çalışması ve bununla tutarlı özlük haklarına sahip olmasından geçmektedir.

Devletin emekçilerin temel haklarından biri olan kreş ve ebeveyn izni konusundaki yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle yıllardır çalışan ebeveynler (anne-baba) çocuk bakımı konusunda bireysel ve külfetli çözüm yollarına başvurmak zorunda kalmaktadırlar.

Devletin bu ihmali, sadece kadınların çalışma yaşamından kopmasına yol açmamakta, aynı zamanda çocuklarımızın daha sağlıklı ve nitelikli koşullarda yetiştirilmesini de engellemektedir.

Kesk olarak yıllardır mücadelesini verdiğimiz temel taleplerimizden birisi de kreş hakkı mücadelesi oldu. 2009 yılında başlattığımız “Çocuklar Kreşe, Ebeveynler İşe” şiarıyla yürüttüğümüz mücadelemiz  bu gün “Kreş Haktır Platformu” içinde, “Yaşamın Her Alanında Eşitlik, Bakım Hizmetlerinde Ortak Sorumluluk” şiarıyla devam etmektedir.. Mücadelemiz bu hakkı kazanıncaya dek sürecektir.

KESK Kadın Meclisi olarak bileşenlerinden biri olduğumuz Kreş Haktır Platformu’nun imza kampanyası metni aşağıdadır. Kampanyaya www.kreshaktir.org linkinden ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]