EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR ÜLKE, İŞ GÜVENCESİ VE İNSANCA YAŞAM İÇİN GREVDEYİZ!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Değerli Basın Emekçileri,

10 yılı aşan AKP iktidarında ardı ardına çıkarılan kanunlar, KHK’ler ve yönetmeliklerle kamu hizmetlerinin tamamıyla ticarileşmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu gün yine bu yasal düzenlemelerin meclise sunumuyla iş yerlerimizin ticarethaneye çevrilmesi ile karşı karşıyayız.

Bir taraf tan kendi yandaşlarına kadro ve tayin terfi peşinde koşan AKP, bir yandan kendi zenginliklerine zenginlik katmak 5haziran2013grevcorum-1için her türlü hile ve oyuna başvurarak toplumu kandırmaya yönelik faaliyet içinde olan bu siyasi iktidar ve yandaşları, toplumsal muhalefetin tüm sorunlarını görmezlikten gelerek her türlü barışçı eylem ve etkinliğe şiddetle bastırarak toplumsal muhalefeti ezerek adeta demokrasi katliamı yapmaktadır. En son Kürt sorunun demokratik ve barışçıl çözümü için Kürt tarafının silahlı göçlerini sınır dışına çekerek barışın tesisi için büyük bir adım atığı halde AKP iktidarı bir taraftan demokratik çözüm müzakereleri yaparken bin taraftan yeni karakollar inşa etmekte yeni korucu kadroları oluşturarak adeta çözümü sabote etmeğe yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Biz bu durumun sürece zarar verdiğini belirtiyor AKP iktidarının bu tür olumsuz kışkırtıcı faaliyetlerinden vazgeçmeye çağırıyoruz.

Ayrıca bu güne kadar biz Kürtler ve emekçiler olarak Cudi de, Botan da, Dersim de ve bölgenin dört bir tarafında yakılan ormanlara karşı nasıl direndiysek bu gün İstanbul gezi parkındaki sökülen ağaçların sökülmemesi için aynı şekilde karşı çıkmamız meşrudur ve bu yakılan ve kıvılcıma neden olan bu eylemsellik tamamıyla 1 Mayısta taksimdeki emekçilere uygulanan vahşet ve polis terörüne karşı emekçilerin ve ezilenlerin ötekileştiren toplumsal kesimlerin bir öfkesi olarak görülmeli. Bu kıvılcımı başlatan yurtsever, sosyalist, devrimci demokrat ve ötekileştirilen halk kesimlerinin başlatmış olduğu ve bir gerçek başkaldırının bu kesimler tarafından organize edildiğinden hareketle gerçek barışında ancak bu kesimlerin birlikteliği ile mümkün olacağının inancını taşıyoruz. Ancak Kürtlerin, emekçilerin, devrimci ve yurtseverlerin başladığı bu kıvılcım kendilerine mal etmek isteyen faşist gerici ve ulusalcı güçlere karşıda mücadele edilerek bunlara meydanı bırakmayacak şekilde bu fırsatçılıklarına pabuç bırakmamalıyız. Bu gerici güruhun ve AKP’nin zorba iktidarına karşı mücadele azmimizi birleştirerek kazanacağımızı buradan Amed’den kamuoyuna bildirmek istiyoruz ve kamuoyunu buradan duyarlılığa davet ediyoruz.

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Dostlar.

Yoksulluğun, adaletsizliğin, hukuksuzluğun hüküm sürdüğü, emeğin hakkının yok sayıldığı bir ülkede yaşayan tüm kesimler gibi biz kamu emekçileri de geleceğe güvenle bakamıyoruz. Çünkü bir insanın geleceğine güvenle bakabilmesi ancak kişinin gelirinin, sosyal güvenliğinin, sendikal hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınmasıyla mümkündür.

Tüm çalışanlar gibi kamu emekçileri de geleceğe ilişkin beklentilerini koruyabildikleri ölçüde kendisini ve ailesini güvende hissedebilir. Oysa kamu emekçileri istikrarsızlıkla kol kola giren güvencesizliği her geçen gün biraz daha fazla hissetmektedir. Yıllardır hayata geçirilen yasalarla, KHK’lerle fiili uygulamalarla kamu emekçilerinin iş güvencesi alabildiğine sınırlanmıştır.

Özellikle son on yılda esnek, performansa dayalı, kuralsız, güvencesiz istihdam katlanarak artmıştır. Kamunun toptan tasfiyesinin hızlandırıldığı, özelleştirme ve taşeronlaştırma ile kamu yararının rafa kaldırılmak istendiği koşullar yetmiyormuş5haziran2013grevdersim-2 gibi her gün hayata geçirilen yeni düzenlemelerle iş ve ücret güvencemiz adım, adım yok edilmek istenmektedir. Hangi ad altında istihdam edilirse edilsin tüm kamu çalışanları günümüzün çağdaş köleliği dediğimiz 4/C’li istihdama doğru hızla sürüklenmektedir. Bu 4/C köleliğinin en kısa zamanda tümden ortadan kaldıran yasal düzenlemelerin yapılması istiyoruz.

Son olarak 15 Mayıs’ta AKP iktidarı tarafından TBMM’ye sevk edilen “hükümet memurluğu” torba yasa tasarısı kamuda kariyer ve liyakat ilkelerini tamamen ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Ehliyetsiz, vasıfsız ama sadece yandaş olduğu için özel sektörden kamuya üst düzey yöneticiliğe atanmanın önünü açan düzenleme ile AKP’nin devletleşme sürecinin önündeki son engeller de ortadan kaldırılmak istenmektedir. Yandaş-Tüccar-CEO takımının açıktan atamayla müdür, genel müdür, müsteşar makamlarına taşındığı bir kamu yapılanması yaratarak doğrudan kamu emekçilerinin iş güvencesini hedef alınmaktadır.

Değerli Basın Emekçileri,

Her türlü baskıya rağmen sesini yükselten, kamu emekçilerinin vicdanın sesi olma kararlılığından ödün vermeyen KESK 5haziran2013grevrize-1olarak iş güvencesinden asla taviz vermeyeceğimizi, sendikal hak ve özgürlüklerimizin daha da daraltılmasına izin vermeyeceğimizi defalarca ifade ettik. 21 Mayıs 2013 tarihinde yaptığımız basın toplantısıyla kamu emekçilerinin iş ve ücret güvencesini adım, adım ortadan kaldırmayı hedefleyen saldırılara güçlü bir cevap vermek için 5 Haziran’da bir günlük bir uyarı grevi gerçekleştireceğimizi tüm kamuoyuna ilan ettik.

Sömürü ve yağmaya karşı emeğin hakkını, savaşa karşı barışı, emperyalizme karşı bağımsızlığı, ırkçılığa ve şovenizme karşı hakların kardeşliğini kararlılıkla savunan KESK’ liler olarak, bu değerlerin hedef tahtasına konduğu koşullarda ne iş güvencesinden ne de sendikal hak ve özgürlüklerden de söz etmenin mümkün olmadığını düşünüyoruz.

Kamu emekçileri iş güvencesi başta olmak üzere, kazanılmış haklarına nasıl sahip çıkıyorsa, halkımızla birlikte yaşam alanlarımıza da aynı kararlılıkla sahip çıkmayı sürdürecektir. Siyasi iktidarı kamu emekçilerinin ve halkın geniş kesimlerinin taleplerine kulak vermeye çağırıyoruz. 657 sayılı DMK’yı değiştirerek kadrolaşmayı artırmayı öngören hükümleri derhal geri çekin.

5haziran2013grevsiirt-1

5haziran2013grevmersin-2

5haziran2013grevmersin-1

5haziran2013grevmardin-2

5haziran2013grevmardin-1

5haziran2013grevmanisa-2

5haziran2013grevmanisa-1

5haziran2013grevmalatya-2

5haziran2013grevmalatya-1

5haziran2013grevizmir-1

5haziran2013grevduzce-2

5haziran2013grevduzce-1

5haziran2013grevdiyarbakir-2

5haziran2013grevdiyarbakir-1

5haziran2013grevdersim-1

5haziran2013grevdenizli-2

5haziran2013grevdenizli-1

5haziran2013grevcorum-3

5haziran2013grevcorum-2

5haziran2013grevcanakkale-1

5haziran2013grevbursa-2

5haziran2013grevbursa-1

5haziran2013grevbatman-3

5haziran2013grevbatman-2

5haziran2013grevbatman-1

5haziran2013grevantalya-2

5haziran2013grevantalya-1

5haziran2013grevankara-10

5haziran2013grevankara-9

5haziran2013grevankara-8

5haziran2013grevankara-7

5haziran2013grevankara-6

5haziran2013grevankara-5

5haziran2013grevankara-3

5haziran2013grevankara-2

5haziran2013grevankara-1

5haziran2013grevagri-1

5haziran2013grevagri-2

5haziran2013grevadana-2

5haziran2013grevadana-1

5haziran2013grevafyon-1

5haziran2013grevafyon-2

5haziran2013grevamasya-1

5haziran2013grevaydin-1

5haziran2013grevaydin-2

5haziran2013grevaydin-3

5haziran2013grevedirne-1

5haziran2013grevedirne-3

5haziran2013grevkilis-1

5haziran2013grevkilis-2

5haziran2013grevmugla-1

5haziran2013grevmugla-2

5haziran2013grevmugla-3

5haziran2013grevnigde-1

5haziran2013grevnigde-2

5haziran2013grevnigde-3

5haziran2013grevsivas-1

5haziran2013grevsivas-2

5haziran2013grevsivas-3

5haziran2013grevsanliurfa-1

5haziran2013grevsanliurfa-2

5haziran2013grevsanliurfa-3

5haziran2013grevgaziantep-1

5haziran2013grevistaksaray-1

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]