Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi (SES) 22 – 31 Mayıs tarihleri arasın da başlattığı “İş ve İşyeri Güvencesi, Ücret Güvencesi ve Performans Yerine Emekliliğe Yansıyacak Ücret, Ücretlerimizin Vergi Dilimiyle Erimemesi, Can Güvencesi ve Sağlık Hakkı İçin” başlıklı imza kampanyasını tamamladı. Konuyla ilgili şube binasında bir basın toplantısı düzenleyen Şube Başkanı Mustafa Kılınç imzakampanyasi1İlimizde yürüttüğümüz imza kampanyasında 2644 imza işyerlerinden, 3497 imza halkımızdan olmak üzere toplam 6141 imzayı Sağlık Bakanlığına iletilmek üzere Genel Merkezimize gönderdik. İmza kampanyasına katılarak destek veren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri ve Halkımıza teşekkür ederiz.

22–31 Mayıs 2013 tarihleri arası; Türkiye’nin her yanında taleplerimiz için çalışanlara, sağlık hakkı için de halka giderek, onların imzalarını topladık. Toplanan imzaları 4 Haziran 2013 Salı günü saat 12.30 da Sağlık Bakanlığı önünde yapılacak olan kitlesel basın açıklamasından sonra teslim edilecektir” dedi.

 

 

 

                                          BASINA VE KAMUOYUNA

Sağlık hizmetinin tüm aşamalarında birlikte çalışanlar olarak; hekiminden/diş hekiminden hemşiresine-ebesine, sağlık teknisyeni/teknikerinden idari personele, biyologundan psikoloğuna, sosyal hizmet uzmanından, radyoloji teknisyeni/teknikerine, laborantına, diyetisyenine, fizyoterapistine, tıbbi sekreterine, taşeron, sözleşmeli, kadrolu gibi çalışma ayırımı olmaksızın, yıllardır dillendirdiğimiz, taleplerimize yönelik düzenlemeler için hiçbir adım atılmadı. Bu düzenlemelerle ilgili olarak bizlerle, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleriyle iletişim kurulmadı, oluşturduğumuz görüşler görmezden gelindi, sesimiz duyulmadı. Halkın sağlık hakkı, sağlık hizmetine engelsiz ulaşması ve çalışanların nitelikli sağlık hizmeti vermeleri açısından zorunlu olan düzenlemeler konusunda hiçbir adım atılmadı.

Görmezlikten ve duymazlıktan gelenlere karşı taleplerimizi bir kez daha ileteceğiz.

İş ve İşyeri Güvencesi, Ücret Güvencesi ve Performans Yerine Emekliliğe Yansıyacak Ücret, Ücretlerimizin Vergi Dilimiyle imzakampanyasi2Erimemesi, Can Güvencesi ve Sağlık Hakkı İçin,

İlimizde yürüttüğümüz imza kampanyasında 2644 imza işyerlerinden, 3497 imza halkımızdan olmak üzere toplam 6141 imzayı Sağlık Bakanlığına iletilmek üzere Genel Merkezimize gönderdik. İmza kampanyasına katılarak destek veren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri ve Halkımıza teşekkür ederiz.

22–31 Mayıs 2013 tarihleri arası; Türkiye’nin her yanında taleplerimiz için çalışanlara, sağlık hakkı için de halka giderek, onların imzalarını topladık. Toplanan imzaları 4 Haziran 2013 Salı günü saat 12.30 da Sağlık Bakanlığı önünde yapılacak olan kitlesel basın açıklamasından sonra teslim edilecektir.

                                               Değerli Basın Emekçileri

Mücadelede kararlıyız.

Zaman herkesin “Sağlık Hakkı”na sahip çıkacağı,

 “Herkese Eşit Ücretsiz, Nitelikli Sağlık Hizmeti”nin verileceği bir sağlık sistemi için mücadele etme zamanıdır.

İşte böylesi bir süreçte Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) “iş ve gelir güvencesi”, “performansa dayalı ücrete hayır”, “kamuda CEO istemiyoruz”, “hükümet memuru istemiyoruz” başlıklarıyla öne çıkan taleplerle 5 Haziran 2013 günü bir günlük uyarı grevi kararı almıştır.

KESK’in öne çıkardığı talepler başta biz sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu çalışanlarının ortak ve haklı talepleridir. Bu nedenle sağlık alanındaki 11 emek ve meslek örgütleri KESK’in 5 Haziran’daki uyarı grevinin de aktif olarak yer alma kararı almıştır.

Bizlerde imza kampanyamıza katılarak destek veren çalışan ve halkımız başta olmak üzere, tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri ve Halkımızı 5 Haziran 2013 Çarşamba günü yapacağımız uyarı Grevine katılarak destek vermeye, 5 Haziran 2013 Çarşamba günü saat 11.00 da Güllük Aydın Kanza Parkından başlatacağımız yürüyüşe davet ediyoruz.

 

                                                                                                      

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]