ADANA; AKP Taleplerimiz Karşısında Üç Maymunu Oynamaya Devam Ediyor!

Facebook
Twitter
WhatsApp

27 -31 Mayıs tarihleri arasında 11 iş kolunda kamu çalışanlarıyla işyerlerinde yapılan referandum sonuçlandı.

Hükümet Memurluğuna, Performansa Göre Ücretlendirmeye, Kadrolaşmaya, Rotasyona, Esnek Çalışmaya karşı, Güvenceli İş – Ücret Güvencesi İçin, gerçekleştirdiğimiz referandum sonucunda 12.638 kişi oylamaya katılmış olup , 12.260 Hayır,378 Evet oyu kullanılmıştır.

10 yılı aşan AKP iktidarında ardı ardına çıkarılan kanunlar, KHK’ler ve yönetmeliklerle kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesi referandum2013ve özelleştirilmesi süreci hızlandırıldı. Kamu emekçilerinin iş ve ücret güvencesini adım adım budayan onlarca düzenleme hayata geçirildi.

Torba yasa düzenlemeleri ile sadece son 6 yıl içinde 4800 kanun maddesi yasalaştı. Kamu emekçileri ile ilgili her düzenlemede kazanılmış haklarımız birer birer gasp edildi. Kamuya ait işletmeler teker teker özelleştirilirken, kamu hizmetleri “dışarıdan hizmet satın alma” yoluyla piyasa ilişkileri içine çekildi. Böylece kamuda esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma yaygınlaştırıldı.

Bir yandan mezarda emeklilik diğer yandan re’sen emeklilik, yeni personel almama, taşeronlaştırma, sözleşmeli-ücretli personel uygulaması, geçici süreli sözleşmeli personel çalıştırma, 4-B, 4-C, 4-D, çakılı sözleşmeli çalışma, geçici-mevsimlik işçilik gibi uygulamalarla kamu kesiminde iş ve ücret güvencesi önemli ölçüde daraltıldı. Taleplerimize hep kulaklarını tıkayanlar bizimle dalga geçercesine yandaş basına her gün “memura müjde” haberleri yaptırdılar.

Bugünden geriye baktığımızda, kamu emekçilerinin çalışma yaşamının alt üst edildiğini, bir bütün olarak kamu alanının tasfiyesinde ciddi mesafenin alındığını görüyoruz. Tüm bunlar yetmezmiş gibi; 657 sayılı yasada da değişiklik öngören torba yasa tasarısı ile kamu istihdamının parçalandığı, kamuda esnek ve güvencesiz çalışmanın artırıldığı bir ortamda, bizler için sürgün anlamına gelen rotasyon, bireysel performansa göre ücret, disiplin cezalarında uyarma ve kınama basamaklarını kaldırarak doğrudan aylıktan kesmeye geçiş, kamuda üst düzey görevlere özel sektörden açıktan atama yapılarak hükümet memurluğunu dayatma gibi düzenlemelerle kamu emekçilerine reva görülen çalışma koşulları daha da ağırlaştırılmak isteniyor.

Bu tasarı yasalaşırsa;

Hükümet Memurluğu ile Siyasal Kadrolaşma Artacak!

Kamu emekçilerinin acil çözüm bekleyen onlarca sorunu bulunurken, AKP hükümeti kazanılmış haklarımızı tamamen ortadan kaldırmak için emek düşmanı politikalarına her gün bir yenisini ekliyor. Son olarak 15 Mayıs 2013 tarihinde TBMM’ye gönderilen torba yasa tasarısıyla kamuda çalışma ilişkileri, “hükümet memurluğu”na uygun olarak biçimlendirilmek isteniyor.

Birçok kurumda kadrolaşmayı tamamlayan AKP, yapılacak düzenlemeyle kendi siyasi yaklaşımına uygun gerici kadroların kamuda yönetici pozisyonlara atanmasının önünü tamamen açmayı hedefliyor. Bugüne kadar üzerinde 691 değişiklik yapılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere pek çok kanunda, kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngören torba yasa tasarısıyla “otoriter başkanlık sistemine” giden yolun taşları döşenmek isteniyor.

 

 

Kamuya CEO’lar Atanmak İsteniyor!

Kamuda “liyakat” ve “kariyer” ilkelerini ortadan kaldırarak siyasal kadrolaşmayı tamamlamayı hedefleyen tasarı yasalaşırsa, üst düzey yönetici kadrolarına özel sektörden “açıktan atama” yapılacak. Dışişleri, Adalet, Maliye Bakanlıkları gibi kamu kurumlarında yıllardır uygulanan liyakata dayalı yükselme sistemi ortadan kaldırılacak. Bu önemli görevlerin gerektirdiği hizmet süreleri, eğitim şartları gibi vasıfları taşımayanların açıktan atanmasının tek anlamı, siyasi iktidarın bir dediğini iki etmeyen bir “hükümet memuru” sistemi yaratmaktır. İşe göre personel değil, yandaşa göre iş yaratmaktır.

Tüm vatandaşlara eşit, nitelikli ve parasız olarak sunulması gereken kamu hizmetlerini sermayenin “kar” mantığına göre halka satmakla görevlendirilecek CEO’lar kamu kurumlarına “özel sektörden” atanmak istenmektedir. Bu adım sosyal devletin tasfiyesinin bir ileri aşaması olacaktır.

Oyunu Görüyoruz, Tepkimizi Yükseltiyoruz!

AKP genel olarak TBMM’ye gönderdiği yasa tasarılarında kamuoyu tepkisini en aza indirmek için yapmayı düşündüğü kritik değişiklikleri gizlemeyi seçmektedir. 15 Mayıs 2013 tarihinde gönderilen bu tasarıda iş güvencesi ve performansa dayalı ücretlendirmeye ilişkin doğrudan değişiklikler öngörülmese de, tasarının içeriği dikkatle incelendiğinde esas hedefin iş güvencesini ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeleri içerdiği görülmektedir.

ARTIK YETER!

Tüm yurtta, işyerlerinde, alanlarda kurduğumuz sandıklarda oy kullanarak bize sormadan bizim hakkımızda karar alanlara, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıktığımızı gösterdik.

Bugün TBMM de olan hükümet memurluğu yasa tasarısına ve her an bu tasarıya eklenme ihtimali olan rotasyon (sürgün) düzenlemesine, performansa dayalı ücretlendirmeye, uyanık tüccar hesabıyla disiplin cezalarının değiştirilmesine, iş ve ücret güvencemizin tamamen ortadan kaldırılmasına karşı yaptığımız referandumda büyük bir çoğunlukla tepkimizi ortaya koyduk, aynı taleplerle;

5 Haziran 2013 Çarşamba günü yapacağımız GREV ile AKP’yi güçlü biçimde UYARACAĞIZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN

5 HAZİRAN’da GREV’deyiz!

İlimizde tüm kamu çalışanlarını 5 Haziran’da gerçekleştireceğimiz greve katılmaya davet ediyoruz.01.06.2013

 

KESK Adana Şubeler Platformu Adına

Kamuran KARACA

Eğitim Sen Adana Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]