YILLIK MAHSUPLAŞMADAN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN DE YARARLANMASI İÇİN MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAZI YAZDIK!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığının 16.04.2013 tarih ve 49 sayılı yıllık mahsuplaşma konulu genel yazısı uyarınca 209 sayılı kanunun 5. maddesine göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda döner sermayeden yapılacak ek ödemelerin 375 sayılı KHK’nın ek 9. maddesine göre verilecek ek ödemeden daha az olamayacağı belirtilmiş ve 209 sayılı kanuna göre gelir vergisi tahakkuk ettiğinde gelir vergisinden kaynaklı yapılan fazla kesintinin geri ödenmesi ile ilgili hususlara değinilmiştir.

Bilindiği gibi benzer bir durum 2547 sayılı kanunun 58. maddesinde de düzenlenmiştir. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı genelgesinde belirtilen husustan üniversite hastanelerinde görev yapan ve döner sermayeden ek ödeme alan personelin de yararlanması gerekmektedir.

Kaldı ki Kamu Görevlileri Hakem kurulu’nun 2012/1 sayılı kararının 43. maddesi çok açık biçimde 209 sayılı kanunun 5. maddesi, 2547 sayılı kanunun 58. maddesi ve 2659 sayılı kanunun 30. maddesini kapsamaktadır. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’nının genelgesinde belirttiği hususun aynısının üniversite hastanesinde görev yapan ve döner sermaye ek ödemesi alan personel bakımından da uygulanması gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak Genel Müdürlüğünüzün gerekli düzenleyici işlemleri yapması ve bu konuda üniversiteleri bilgilendirmesini talep etmekteyiz.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]