Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği Genel Sekreteri gurcanaltinberaatEdirne Şube üyemiz Prof. Dr. Gürcan Altun, cinsel istismar mağduru ve Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğüne bağlı kuruluşta kalan 3 çocuğu n rıza vermemeleri nedeniyle “zorla muayene” yapmadığı için yargılandığı davada beraat etti.

Edirne Adliyesi’nde 23 Mayıs 2013 tarihinde görülen duruşmaya, Sendikamız Genel Başkanı Dr. Çetin Erdolu   Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk, , Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ümit Biçer, TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Kırklareli Tabip Odası Başkanı Dr. Halil Muhacir,  Kırklareli Tabip Odası Genel Sekreteri Taner Pehlivan, İstanbul Tabip Odası’nı temsilen Dr. Hüseyin Demirdizen, Edirne Barosu temsilcileri, Edirne Tıp Fakültesi öğrencileri, KESK Edirne Şubeler Platformu, Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi ile TTB Hukuk Bürosu’ndan Avukat Ziynet Özçelik katıldı.

Cinsel istismara uğrayan 3 kız çocuğunun istemedikleri için muayenesi yapmayan Prof. Dr.Gürcan Altun hakkında “görevi ihmal ve adli görevi kötüye kullanmak” iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, “Etik İlkeler doğrultusunda iyi hekimlik yapmanın” yargılanması sendikamızın,hekimlerin ve sağlık meslek örgütlerinin tepkisine neden olmuştu.

İlk duruşması 9 Mayıs 2013 tarihinde görülen davanın b23 Mayıs 2013 günü yapılan duruşmasında ise mahkeme heyeti, Prof. Dr. Gürcan Altun ve avukatı Ziynet Özçelik’in savunmalarının ardından beraat kararı verdi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]