Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 19 Şubat 2013 tarihinde Sosyal Hizmet Merkezi Yönetmeliğini yayınlamış, hukuk tanımaz uygulamasına bugün bir yenisini daha eklemiştir. 17 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği adı altında sürgün yönetmeliği yayınlanmıştır.

Çalışanların büyük bir bölümünü ilgilendiren bu yönetmelik sendikaların, meslek örgütlerinin ve çalışanların görüş ve önerileri alınmadan anti demokratik bir şekilde hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğin detaylarına ve arka planına bakıldığında çalışanların özne değil nesne olarak görüldüğü anlaşılacaktır.

Sosyal hizmetlerde büyüyen personel açığını yeni kadro ihdas ederek gidermek yerine mevcut personeli daha fazla çalıştırmayı ve istekleri dışında adeta sürgün ederek sosyal hizmet vermeyi dayatmaktadır. 

Yönetmeliğin 7. Maddesinde zorunlu çalışma süreleri 1. bölgede 7 yıldan başlayıp, 4. bölgede 3 yıl olarak öngörülmüştür. 633 sayılı KHK ile 2828 sayılı kanunda ve 657 sayılı kanunda bu şekilde uzun süreli, zorunlu çalışma öngörülmemiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu kadar uzun çalışma süresi belirleyerek devlet hizmet yükümlülük sürelerini bile geride bırakmıştır.

Yönetmeliğin 16. Maddesinde yapılan düzenleme ile mualif sendikacı ve çalışanların sürgün edilmelerinin rutin haline getirilmesi sağlanmıştır. Gözaltına alınan, görevden uzaklaştırılan, tutuklanan kişilerin aynı görev yerlerinde kalmalarının önüne geçilmiş, bunların başka yerlere sürgün edilmesi yönetmelik maddesi haline getirilmiştir.

Yönetmeliğin 21. Maddesinde kurum içi geçici görevlendirmede herhangi bir ay sınırının belirtilmemesi bir kamu görevlisinin yıl boyunca hizmetin gereği gerekçe gösterilerek sürekli görevlendirilebileceği bir ortam yaratılmıştır. Böylece sürgün politikası geçici görevlendirme adı altında kalıcılaşmış olacaktır.

Yönetmeliğin çalışanları rahatsız eden en önemli maddelerinden birisi de 22. ve geçici 2. Maddesi ile bulunduğu yerde 10 yılını dolduran personelin 2014 yılından itibaren zorunlu olarak atanmaya başlayacağına dair hükümleridir. Bu yönetmelikle kanunlarda olmayan bir yetki kullanılmış, kamuoyunda rotasyon olarak bilinen ama tepki üzerine geri adım atılan uygulama bu yönetmelikle kalıcı hale getirilmek istenmiştir.

Yönetmelik bu haliyle uygulanmaya başlandığında sosyal hizmet kuruluşlarında iş barışı bozulacak ve çalışanlar arasında çok ciddi huzursuzluklar meydana gelecektir. Ayrıca bulunduğu yerde 10 yılı dolduranların resen atanması ile siyasi iktidar kendi yandaş kadrolaşmasını daha kolay gerçekleştirmiş olacaktır.

Sendikamız bu yönetmeliğin iptali için en kısa sürede yargıya başvuracak olup, yargı kararına gerek kalmaksızın yönetmeliğin geri çekilmesi için fiili ve meşru mücadele geleneğinden aldığımız güçle her türlü demokratik tepkiyi göstereceğimizin bilinmesini isteriz. 18 Mayıs 2013

                                                                                             

                                                                                                                                                            MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]