5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi (SES) ve Türk Hemşireler Derneği Antalya Şubesi (THD) ortak bir basın açıklaması yaptı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi A ebelerhemirelergunuantalya2013Blok önünde bir araya gelen sağlık emekçileri adına ortak açıklamayı SES Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç okudu.

Mustafa Kılınç; “Kamu hastane birlikleri uygulamasıyla hastaneler şantiyeye dönüşmüş, kar için poliklinik ve hasta odası elde etmek adına hemşirelerin giyinme odaları ellerinden alınmış. Tedavi odaları kullanılamayacak kadar daraltılmıştır.

            Verimlilik ve kar adına birlik içinde personel hareketleri yoğun bir biçimde yaşanmaya başlamıştır. Bundan en çok hemşireler etkilenmiş, hastanelerde servisler arasında ve birlik içindeki hastaneler arasında görevlendirmelerle işyeri güvencesi ortadan kaldırılmıştır.

            Performansa göre çalışma ve ücretlendirmenin iflas ettiğini görmekteyiz. Hemşireler güvencesiz ve emekliliğe yansımayan ek ödemeleri alamaz duruma gelmiştir. Riskli birimlerde çalışan sağlık emekçilerine sabit ek ödeme dışında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

            Günlük 8 saat mesai 24 saatlik nöbet dönemi sona ermiş 7/24 saat esnek kuralsız çalışma dönemine geçilmiştir. Bu uygulamadan en çok etkilenen meslek gurubu ebe ve hemşireler olmuştur” dedi.

 

            Sağlıkta ticarileşmeyi de eleştiren Mustafa Kılınç “Sağlıktaki ticarileşmeye bağlı olarak servisten ameliyathaneye, acilden polikliniklere, laboratuarlardan görüntüleme merkezlerine kadar her kademede yoğun bir hizmet talebi ile karşı karşıyayız. Bu yoğunluktan ebe ve hemşireler de payına düşeni almaktadır.

            Bu kadar ağır iş yükü performans baskısı iş yeri ve gelecek güvencesinin ortadan kalktığı bir ortamda sözlü taciz ve fiziksel şiddete bağlı can güvencesi de ortadan kalkmıştır.

            Herkese Kamusal, Eşit, Ulaşılabilir, Nitelikli ve Ücretsiz Sağlık, Güvenli Gelecek” diyen sendikamız SES, yıllardır emeğimizle kazandığımız iş güvencemizin önemini savunmaktadır.

Bu sebeple:

     Ebeler ve hemşirelerdeki parçalı istihdam modelinin hemen terk edilip, tüm çalışanların kadroya alınmasını,

Performans yerine emekliliğe yansıyacak insanca yaşamaya yetecek bir temel ücret verilmesini,

Sağlığın ağır ve tehlikeli iş kapsamına alınmasını,

Şiddetsiz ve güvenceli çalışma koşullarının sağlanmasını,

Görev tanımlarının belirlenmesi ve yasal güvenceye kavuşturulmasını talep ettiklerini” ifade etti.

 

            Mustafa Kılınç “Bizler alın teriyle çalışan, onurumuzla mesleğimizi yapmak isteyen emekçiler olarak; bizden önceki mücadele mirasına sahip çıkarak; iş ve iş yeri güvencemize, sağlık hakkımıza, gelecek güvencemize, meslek onurumuza ve mesleki bağımsızlığımıza sahip çıkmak ve çocuklarımıza onurlu bir dünya bırakmak için azim, cesaret ve inançla TAŞERON, SÖZLEŞMELİ, KADROLU, hep birlikte SES’te mücadeleyi yükselterek devam etmeliyiz.

         Sustukça, korktukça, yandaş ve etkisiz sendikalara üye oldukça geleceğimizin kararacağı açıktır. O sebeple iş yerlerimizde sağlığın bir ekip işi olduğu gerçeğiyle; tekrar ekip ruhunu canlandırarak, dayanışma ruhuyla başta iş güvencemiz ve ücret güvencemiz olmak üzere tüm haklarımız için mücadelemizi ısrarla büyütüp genişletmeliyiz. Sağlıktaki yıkım yasalarını örgütlü mücadelemizle ortadan kaldıracağımıza olan inancımızla tüm ebelerin 5 mayıs dünya ebeler gününü ve tüm hemşirelerin 12-18 mayıs hemşireler haftasını kutluyoruz.

            Sesinizi SES’imize kattığınızda çoğalıp tüm engelleri aşacağımıza inanıyoruz.

            Hiç birimiz hepimiz kadar güçlü değiliz…!

            Tüm ebe ve hemşireleri gelecek güzel günlere olan inancımızla 11 MAYIS 2013 Cumartesi günü Ankara’da Türk Hemşireler Derneğinin yapacağı mitinge davet ediyoruz” dedi.

 

     Mustafa Kılınç’ın ardından söz alan THD Antalya Şube Başkanı Ferda Ülker “hemşirelerin sorunlarına kulaklarını tıkayanları onları görmezden gelenleri uyarmak ve örgütlü gücümüzü göstermek için 11 Mayıs’ta Ankara’da olacakları ve tüm sağlık emekçilerini bu onurlu mücadelede hemşirelerin yanında olmaya davet ettiklerini” ifade etti.

Ferda Ülker Ankara mitingine gidiş için ücretsiz iki araç tuttuklarını ve Cuma akşamı Tıp Fakültesi önünde hareket edeceklerini belirtti.

Basın açıklamasına Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği de destek verdi.

           

                                                                                  

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]