Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı üyesi Doç. Dr. İlker Belek’in üniversite yönetimince üniversiteyle işliğinin kesilmek istenmesi yapılan bir eylemle protesto edildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi A Blok önünde bir araya gelen sağlık emekçileri üniversite ilkerbelek1öğrencileri, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri Akdeniz üniversitesi yönetimini protesto ettiler. İlker Belek’le dayanışma amacıyla il dışından da aralarında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey 2. Başkanı Prof. Dr. Gülriz ERİŞGEN, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Osman ÖZTÜRK, Türk Tabipleri Birliği Merkez Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Feride Aksu TANIK, Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Özen AŞUT, Üniversite Konseyleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erhan NALÇACI gibi bir çok kişi Antalya’ya geldi .

İlker Belekle dayanışma eylemi destek veren SES Antalya Şubesi adına konuşan Şube başkanı Mustafa Kılınç

“Bir taraftan ileri demokrasi nutukları atılırken diğer taraftan ülkemizin hızla tek adam diktasına doğru sürüklenmek istendiği çok hassas bir dönemden geçiyoruz. AKP iktidarı her geçen gün daha da otoriterleşen faşizan düzenine muhalefet eden herkesi potansiyel suçlu olarak görüyor.

Hak ve özgürlükleri için mücadele edenler, kuşatılan yargı,emniyet ve medya aracılığıyla ile bertaraf edilmesi gereken hedefler olarak gösteriliyor. Toplumu derin bir sessizliğe mahkum etmek için, başta muhalif demokratik kesimler olmak üzere insanca bir yaşam ve demokratik bir ülke ilkerbelek2isteyen herkes bu ucube demokrasinin baskılarından payına düşeni alıyor. Bu paydan nasibini alanlardan biride Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İlker Belek’tir. İlker Belek Halk Sağlığı alanın da son derece önemli bir akademisyendir. 25 yıllık akademik hayatına sayısız makale ve kitap sığdıran Belek, özellikle sağlık politikaları ve sağlık iktisadı alanında tartışmasız bir uzman haline gelmiştir. Yaptığı çalışmalar sadece sağlık alanında değil, toplumsal eşitlik ve sosyal devlet konusunda da Türkiye düşün yaşamına büyük bir katkı sağlamıştır.

 

Şimdi ise Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nün açtığı bir ikinci soruşturma ile işine son verilmek isteniyor. İlker Belek davası da artık akademik falan değil, düpedüz siyasi bir kovuşturmadır… Bu süreçte İlker Belek’in yanındayız” dedi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]