Türkiye Devrimci İşçi Sendikalara Konfederasyon (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ile Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında, 1 Mayıs’ta yapılacak eylemin programı açıklandı.

Eğitim Sen Antalya Şubesi’nde yapılan basın açıklamasında Şube Başkanı Nurettin Sönmez, “KESK, DİSK, TMMOB olarak Antalya’da 1 Mayıs 1mayisetkinlikantalyagünü saat 14.00’de Aydın Kanza Parkı’nda toplanacağız. Buradan Atatürk Parkı Barbaros Kavşağı’na yürüyerek ortak mitingimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Değerli Basın Emekçileri,

Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs kutlamaları için yeniden alanlardayız.

Bu yıl da Antalya’da 1 Mayıs alanlarını onbinlerle dolduracağız.

1 Mayıs 2013 İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamaları emeğin kazanılmış haklarına yönelik yeni saldırıların gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşmektedir.

Bir yanda emekçilerin haklarının gasp edilmesi, taşeronluğun, esnekliğin güvencesiz ve kuralsız çalışmanın yaygınlaştırılması hesapları yapılırken, diğer yandan ülkede temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı, devletin giderek gericileştirildiği, eğitimin sağlığın giderek ticarileştirildiği, bir süreci hep birlikte yaşıyoruz.

Bu dayatmalarla örgütsüz, güvencesiz, korumasız ve güvenliksiz bırakılan işyerlerinde yaşanan iş cinayetlerinde büyük artış yaşanmakta, milyonlarca işçi ise ölümün kucağında çalışma koşullarına terk edilmektedir. Hükümetin bunları önlemek için adım atması bir yana, bu cinayetlere adeta çanak tutan

taşeron (alt işveren) uygulamasının yaygınlaşmasını sağlamaktadır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile kamu emekçileri baskı altında tutulmakta, örgütlenmenin önüne sürekli engeller çıkarılmaktadır. 4+4+4 diye anılan “İlköğretim ve Eğitim Kanunu” ile eğitim sisteminde dayatmacı, baskıcı, gerici yasal düzenlemeler uygulamaya konulmuş,

milyonlarca öğrenci, aile ve eğitim emekçisi bir kaosun içerisine atılmıştır. Bu dayatmalar siyasal iktidarın uyguladığı baskıcı politikaların en büyük göstergesidir.

Her türlü hak alma çabasının ve mücadelesinin baskı ve şiddet ile durdurulmak istendiği, kentsel dönüşüm adı altında kentlerimizin yağmalandığı, kâr uğruna çevrenin talan edildiği, sağlık ve eğitim alanın ticarileştiği, kadın cinayetlerini artıran anlayışın yayıldığı, gazetecilerin, sendikacıların tutuklandığı, zorun ve baskının hakim olduğu, bir yönetim ile karşı karşıyayız.

İşte bütün bu olumsuzluklara karşı İnsanca yaşam demokratik bir Türkiye mücadelesini yükseltmenin tam zamanıdır. Bu süreçte Kürt sorununda demokratik, barışçıl çözümün hayat bulması emekçiler açısından önemlidir.

Sorun ülkenin bütün demokratik dinamikleri ile tartışılarak çözüme kavuşturulmalıdır.

Ortadoğu’da ve Suriye’de emperyalizmin işgal politikalarına ve ülkemizin bu sürecin taşeronluğunu üstlenmesine asla izin vermeyeceğiz.

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak, 1 Mayıs 2013 Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için alanlardayız. Tüm mağdurlarla, yoksullarla, dışlananlarla, işsizlerle, işçilerle, kamu emekçileriyle, mimar ve mühendislerle, aydınlarla, sanatçılarla, kadınlarla, gençlerle, emeklilerle, basın emekçileriyle, 1 Mayıs alanlarında olacağız.

KESK,DİSK,TMMOB olarak Antalya’da 1 Mayıs Günü saat 14.00 da Aydın Kanza Parkında toplanacağız. Buradan Atatürk Parkı Barbaros kavşağına yürüyerek ortak mitingimizi gerçekleştireceğiz.

Bütün işçileri, emekçileri, ezilenleri, ötekileştirilenleri, aydınları, işsizleri, güvencesizleri, mimar ve mühendisleri,emeklileri,sanatçıları, gençleri,Kadınları, Mayıs yürüyüşü ve mitingine çağırıyoruz.

1 Mayıs alanlarını, milyonların adalet, barış, eşitlik, özgürlük isteğinin kürsüleri haline dönüştüreceğiz ve taleplerimizle, rengarenk bayraklarımızla, türkülerimizle, halaylarımızla 1 Mayıs Alanı’nda olacağız.

Düzenleyen Kurumlar

KESK, DİSK, TMMOB

www.antalyasolu.org’dan alınmıştır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]