Angarya çalışmaya, aşırı iş yüküne, kurum içi usulsüz atamalara SESimizi yükseltiyor ve uyarıyoruz, bıçak kemiğe dayandı!

            Hastane yöneticileri “Bize performans üretin, hastaneye para kazandırın, pasta büyüsün ki, biz de size daha fazla para verelim” diyorlar.

            İyi de performans nasıl üretilecek? Pasta nasıl büyüyecek?…

            Performans üretimi, hastaların cebine gözünüzü dikmeyi yani daha fazla tetkik, işlem ve cerrahi girişim uygulamayı gerektirir. Çalışanlar ise mesai dışı çalışmaya zorlanarak hastane işletmesine kar ettirmeyi hedefler. Pastanın büyütülmesi ise müşteri sayısını artırılması ve bicakkemigedayanadimaliyetlerin düşürülmesine bağlıdır. Maliyetleri düşürmenin en iyi yolu ise daha az personel ile daha çok iş ve çalışanların ekonomik ve sosyal haklarında kısıtlamaya gitmektir.

            Tamamen piyasacı işletme mantığına dayanan bu bakış açısı başta hekim ve sağlık çalışanlarının emeğini değersizleştirmekte, ebesinden hemşiresine, radyoloji teknikerinden anestezi teknisyenine tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini kölece çalışmaya zorlamaktadır.

            Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anestezi teknisyenlerinin son dönemde yaşadığı sorunların kaynağını bu piyasacı, müşterici, köleci yaklaşım yönetmektedir.

            Başta Bozyaka Eğitim ve Araştırma hastanesi anestezi teknisyenleri olmak üzere tüm hastane çalışanları olarak bizler sesimizi yükseltiyor ve diyoruz ki, kar hırsınız nedeni ile bize dayattığınız angarya çalışmayı, birlik bünyesinde zorunlu kıldığınız rotasyonu, aşırı iş yükünü, mobbingi, görev tanımımız içinde olmayan dayatmalarınızı reddediyoruz.

            Ve en kısa sürede yerine getirilmesini beklediğimiz taleplerimiz ile ilgili, somt ve hızlı adımlar atmanızı bekliyoruz.      

 Taleplerimiz,

1- Anestezi teknisyenleri nöbet izinlerini kullanamamaktadır. Hastanemizdeki anestezi teknisyenlerimiz nöbet iznini kullanamazken birlik bünyesindeki başka hastaneye rotasyona gönderilmektedir. Bu rotasyonun acilen kaldırılmasını ve hakkımız olan nöbet izinlerimizi kullanmayı istiyoruz.

2-Anestezi teknisyenlerinin entübasyon yapma yetkisi yoktur. Hastanemizde yeteri kadar -anestezi uzmanı ve anestezi asistanı olmasına rağmen mavi koda entübasyon yapma yetkisi olmayan anestezi teknisyenleri gönderilmektedir. Mavi kodun anestezi teknisyenlerinden alınıp anestezi asistanlarına verilmesini istiyoruz.

3-Ameliyathanede ameliyatların sürekliliği bakımından ameliyat personeli öğle arası dinlenme molası vermemektedir. Bununla beraber çoğu kez mola vermeden çalışan ameliyathane personeli, normal şartlarda çalışan diğer personel gibi mesaisine saat 17.00’da son vermektedir. Böylelikle ameliyathane personeli hem diğerlerinden daha çok çalışmakta hem de nöbet ücreti olarak yedi saat üzerinden ücret almaktadır. Nöbet ücretlerinin de hakka uygun şekilde düzeltilmesini istiyoruz.

4-Hastanemizde yeteri kadar anestezi uzmanı olmasına rağmen entübasyonları ve hasta uyandırmaları anestezi teknisyenleri, yapmaktadır. Entübasyonların ve hasta uyandırmalarının anestezi uzmanları tarafından yapılmasını istiyoruz. Ayrıca anestezi uzmanlarının da hasta müdahalesi sırasında yanımızda olmasını talep ediyoruz.

5-Ameliyathanede çalıştırılan skopi cihazı yüksek düzeyde radyasyon yaymaktadır. Bu yüzden kurşun izolasyonu ameliyathane personeli için hayati önem taşımaktadır. Ancak ameliyathanelerimizdeki kurşun izolasyonu ve kurşun yelekler hasarlı ve eksiktir. Bu eksiklik yüzünden birçok arkadaşımız kanser hastalığıyla mücadele etmektedir. İş güvenliğinin önemi tüm basın ve yayın organlarınca haykırılırken hastane gibi insan sağlığıyla ilgili bir kurumda yaşanan bu ihmal akla sığmayacak düzeydedir. Ameliyathanedeki bu sağlıksız koşulların acilen düzeltilmesini, kurşun yeleklerinin ve kurşun izolasyonun yapılmasını istiyoruz.

6-Vakaların geç alınması yüzünden çoğu arkadaşımız mesai saatinden sonra da ameliyathanede görevine devam etmek zorunda kalmakta; bu yüzden ailesiyle, çocuklarıyla geçireceği vakitten çalınmaktadır. Ameliyatların, erken başlayıp erken bitmesine imkan tanıyacak biçimde düzenlenmesini, mesai saatine yakın rutin vakaların alınmamasını, ameliyathane personelinin mesai saatinden fazla ameliyathanede kalmamasını istiyoruz.

Bizler köle değil bu hastanede sağlık hizmeti üreten emekçileriyiz. Taleplerimiz insanca bir çalışma ortamı ve onurlu bir yaşama kavuşmak içindir. Anestezi teknisyenlerinin hastane dışında yaşamlarının var olduğu unutulmamalı, insan sağlığıyla ilgilenen bizlerin de uygun sağlık koşullarına sahip olma hakkımızın var olduğu bilinmelidir.

Hakkımız olan taleplerimizin karşılanmaması çalışmamızı olanaksız kılacaktır.

Emeğimizin karşılığı olan hakkımızı almak için bütün yasal yollara başvurmaya ve üretimden gelen gücümüzü sonuna kadar kullanmaya KARARLIYIZ!!!!

                                                                                                       
 

 

                                                                                                                      SES İZMİR ŞUBE                                                                                                      

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]