8 Mart 2013 (yarın) Siirt’in Kurtalan ilçesinde devlet hastanesinin açılışı Sayın Başbakan tarafından gerçekleştirilecektir.  Her ne kadar daha önce bu hastanenin açılışı yapılmış olsa ve hizmet sunumu devam etse de bizler tekrardan hayırlı olsun demek istiyoruz. Bu gün genel merkezimize ulaşan bir haber bizleri resmen şok etmiştir. 

            Kurtalan Emniyet Müdürlüğü Devlet Hastanesi Başhekimini aramış ve hastanede çalışan SES üyesi sağlık emekçilerinden 10 dan fazla kişiye Başhekim tarafından işe gelmemelerine dair haber vermelerini istemiştir. Devlet Hastanesi Başhekimliği de Emniyetin isteğine uyarak yarın işe gelmemeleri için üyelerimizi telefonla arayarak tebliğde bulunmuştur. Siirt şubemiz ve genel merkezimin itirazları sonucu Başhekimlik bu kararından vazgeçmiştir.  

            Yıllardır fedakarca sağlık hizmeti veren üyelerimize Başbakanın yapacağı açılış nedeniyle çalıştıkları kurumlarına gelmemelerinin istenmesine söyleyecek bir laf bulamıyoruz. Bu uygulama ile üyelerimiz tedirgin edilmiş ve hedef konuma getirilmiştir. Yurttaşların can ve mal güvenliğinden sorumlu olan Kurtalan Emniyet Müdürlüğü; herhalde üyelerimizi provakatör, terörist, ya da katil olarak görmektedir. Aksine üyelerimiz kamusal sağlık hizmetlerini savunan, kamusal sağlık kurumlarının açılıp yaygınlaşmasından mutlu olan, yurttaşlara ücretsiz ve nitelikli toplumcu sağlık sistemi için bıkıp usanmadan mücadele veren, hizmet sunarken halka yönelik yaklaşımlarıyla örnek teşkil eden onurlu insanlardır.  

Kurtalan Emniyet Müdürlüğünün üyelerimize yönelik bu yaklaşımını kınıyoruz. 

Öncelikle İçişleri Bakanlığı’nı bu olayın sorumluları hakkında soruşturma açmaya davet ediyoruz.

Yine Sağlık Bakanlığı’nı personeline sahip çıkmaya, emniyetin hukuksuz bir istemi üzerine kendi mesai arkadaşlarını yarın işe gelmeyin diyerek arayan hastane idarecileri hakkında gereğini yapmaya çağırıyoruz.  

            Son olarak ta Kamu adına görev yapan Siirt ve Kurtalan Cumhuriyet sağlık emekçilerini hukuka aykırı bir şekilde tedirgin eden, SES’li üyeleri hedef gösteren yaklaşımda bulunan Kurtalan Emniyeti hakkında harekete geçmeye davet ediyoruz. 

            Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada sendikal hak ve özgürlükler ile emek, demokrasi mücadelemizden, eşit,ücretsiz,nitelikli ve ulaşılabilir toplum yararına bir sağlık sistemi isteme talebimizden bu tür baskıların bizi döndüremeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz. 07 Mart 2013

                                                                                                                     

                                                                                                                      SES GENEL MERKEZİ 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]