Türk Hemşireler Derneği ve sağlık örgütleri, hemşirelere ve sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek ve taleplerini dile getirmek üzere Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

thdaciklama1Basın açıklamasına, sendikamız üyeleri ile Türk Tabipleri Birliği’nin de bulunduğu bazı sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri de destek verdi. Basın açıklaması metnini THD Başkanı Saadet Ülker tarafından okudu.

Basın açıklamasında Genel Başkanımız Çetin ERDOLU da söz aldı. Sağlık emekçilerinin sağlıkta dönüşüm projesi nedeniyle sorunlar yaşadığını, hastalara hizmet veremediklerini ifade eden genel başkanımız, “son 30 yıldır sağlık emekçilerinin iş yükünün arttığını, fazla çalışmaya ve angaryaya maruz kaldığını, kendi işleri dışındaki işler nedeniyle görevlerini yapamaz hale geldiklerini, Sağlıkta dönüşüm nedeniyle de sorunların daha da arttığını” söyledi.

 
THD BASIN AÇIKLAMASI
07.03.2013

HEMŞİRELER İÇİN SAĞLIK HİZMETİNDE TAŞINAMAZ HALE GELEN YÜK, NASIL KALDIRILIR! ?

ÖNCE, SAĞLIK HİZMETİNDEYÜK’ÜN NELERİ İÇERDİĞİNİ AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAK GEREKİR.

1-Sağlık hizmeti 24 saat kesintisiz sürdürülmesi gereken bir hizmettir.

2-Hizmet bu nedenle sabah 09:00-17:00 arası sürdürülen ve bu nedenle biyolojik ve toplumsal yaşamımızla uyumlu zamanlar içinde yürütülen hizmetlere hiç ama hiç benzemez.

3-Sağlık hizmeti sunanlar, 09:00-17-00 saatleri arasında çalıştıktan sonra kalan zamanını eğlenmek, dinlenmek ve uyumakla geçirme şansınathdaciklama2 sahip olanların sahip olduğu şansa ya hiç sahip değillerdir, ya da düzenli olarak sahip değillerdir.

4-Sağlık hizmeti, acı çekenlere, gizli ya da açık öfke yaşayanlara,  çok yönlü kaygı içerisinde olanlara, yaşamın kıyısında tutunmaya çalışanlara ve onların yakınlarına verilen bir hizmettir.

5- Sağlık hizmeti, ortam olarak ağır ve tehlikeli işler sınıfına giren ve bu nedenle çalışan sağlığına olumsuz etkiler yapabilecek mekanlarda yürütülen bir hizmettir.

6-Sağlık hizmeti, derdine derman arayanın,her şeyden önce derdine dert katmaması, diğer bir deyişle ona zarar vermemesi gereken bir hizmettir.

7-Sağlık hizmeti, derdi olana zarar vermeyeceği gibi, onun derdine derman olması gereken bir hizmettir.

8-Sağlık hizmeti, ekiple yürütülen, bu nedenle ekipte yer alan her meslek mensubunun birbirinin görev, sorumluluk ve yetki alanlarını çok iyi kavramasını, birbirinin varlığına saygı duymasını, birbirinin gelişimine katkı sağlamasını ve mensupları arasında barış ve güveni gerektiren bir hizmettir.

9- Sağlık hizmeti, her meslek mensubunun çok nitelikli bir temel eğitimden geçmesini ve çalışma yaşamında bilgi ve uygulamaları ile birlikte meslek ahlakını geliştirmesine imkan verilmesini gerektiren bir hizmettir.

10- Sağlık hizmeti, hizmet yönetiminin mevzuata ve adalete uygun olarak yürütülmesini gerektiren bir hizmettir.

10 MADDEDE TOPARLANAN BUYÜK’ÜN, 24 SAAT SÜRESİNCE KURUM İÇERİSİNDE HİZMET VERMEK ÜZERE SAYICA EN FAZLA OLAN VE OLMASI GEREKEN HEMŞİRELER İÇİN KALDIRILABİLİR / KARŞILANABİLİR BİR YÜK OLMADIĞI BİLİNEN BİR GERÇEKTİR. BU YÜK’ÜN TAŞINABİLİRHALE GELEBİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ACİL ÖNLEMLER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1-Hemşirelerin -haftalık normal çalışma süresi 40 saat olmalı, ileri derecede zorunluluk olmadıkça bu süre 56 saati geçmemelidir. Gerekli düzenlemeler buna göre yapılmalıdır.

2-Hemşirelerin 3,5 TL olan saatlik nöbet ücreti net 20 TL olmalı ve çalışan isterse bu süreyi koşulsuz izin olarak kullanabilmelidir.Düzenleme buna göre yapılmalıdır.

3-Emekli hemşire maaşları iki katına çıkartılmalı, çalışan meslektaşlarımızın maaşları ise emekliliğe yansıyacak bir ödeme sistemi ile ve aylık miktarı mevcudun bir buçuk misli artırılarak yapılmalıdır.

4- 2010 tarih ve 27515 sayılı resmi gazete ile 2011 tarih ve 27910 sayılı resmi gazetede yayımlanan hemşirelik hizmetleri yönetmeliği derhal uygulamaya konulmalıdır. Atamaların ve görevlendirmelerin neredeyse tamamı yönetmelik hükümleri, liyakat göz ardı edilerek başka kaygılarla yapılmaktadır. Bu durum büyük huzursuzluklara neden olmaktadır. Bu konuda acil önlem alınmalıdır.

5- Hemşirelik kanunu ile yönetmeliğinde yer alan uzman hemşireler için kadrolar hala çıkmamıştır. Bu kadroların çıkartılması ve atamaların bu kadrolara göre yapılması sağlanmalıdır.

6-Ucuz emek gücü istihdamını mümkün kılacak düşük düzeyde bir eğitim sistemi ile çok sayıda hemşire yetiştirmekten derhal vazgeçilmelidir.

7-Özellikle özel hastanelerde temizlik işçilerine enjeksiyon öğretilerek hemşirelik yaptırılmaktadır. Diploması hemşire olmayan başka meslek mensuplarına da hemşirelik yaptırılmakta, hatta bu insanlar hemşirelik mesleğini yönetmektedir. Hemşirelik mesleğini değersizleştiren bu uygulamalardan hem toplum sağlığı hem de meslek onuru adına derhal vazgeçilmelidir.

8 -663 sayılı KHK ile ortadan kaldırılan başhemşirelik sistemi, mesleğe ve sisteme yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. Her ne kadar şimdilik kaldırılan bu pozisyon yerine yeni ihdas edilen bakım hizmetleri müdürlüğüne şimdilik ve belli güçlerin müdahalesi ile ağırlıklı olarak hemşireler atanmış ise de, gelecek yıllarda başka mesleklerden kişilerin de bu pozisyonlara atanması mümkündür.  Bu nedenle bakım hizmetleri müdürlüğü kaldırılmalı, yerine başhemşirelik ya da hemşirelik hizmetleri müdürlüğü yeniden getirilmelidir.

9-Çoğunlukla yandaşlık sonucu hemşirelik dışı işlerde çalıştırılan ya da bir kurumun kadrosunda görünüp, başka kurumlarda masa başı işlere görevlendirilen, bu yüzden 20-25 yılını meslekte doldurmuş meslektaşlarımızı ihtiyaç olduğu gerekçesi ile nöbetlere koyan haksız düzenlemelere derhal son verilmelidir.

10-Meslektaşlarımıza yandaşlık yönünde baskı uygulanmasından, yandaşlık karşılığı olarak bazı vaatlerde bulunulmasından, onlar üzerinde korku yaratılmasından derhal vazgeçilmelidir.

11-Mesleğimizle ilgili tartışma ve kararlarda görüşümüz alınmıyor, alınsa da itibar edilmiyor. Örneğin, Milli eğitimin Matematik, Fizik, Türkçe öğretmenleri de dahil olmak üzere pek çok farklı meslek mensubu hemşireliği bizden çok daha iyi biliyormuşçasına mesleğimize müdahale hakkını kendilerinde görebilmektedir. Bu cesareti onlara veren tutum ve davranışlara derhal son verilmelidir.

12- Hemşirelerin hizmet verdikleri ortamın özelliği nedeniyle fiili hizmet zammından yararlandırılmaları için geç bile kalınmıştır. Hemşireler çoğunlukla zamandan ve paradan yana alacaklıdır. Bunlar geri ödenmelidir.

BİZ HEMŞİRELERE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA REVA GÖRÜLEN ACIMASIZ /HAKSIZ UYGULAMALAR KARŞISINDA Kİ HALİMİZ BİR EFSANE KAHRAMANININ, HALİNİ ANIMSATIYOR. SANKİ SAĞLIK ALANINI SEÇMEKLE SUÇ İŞLEMİŞİZ DE CEZA OLARAK SIRTIMIZDA Kİ YÜKÜ TEPEYE TAŞIYIP TAŞIYIP ORADAN HİÇBİR ZAMAN AŞIRAMAMAYA MAHKÛM EDİLMİŞİZ. ÇOĞU KEZ BEZGİN, İSTEKSİZ VE ÇOK HÜZÜNLÜYÜZ. SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞMAKLA YAŞAMIMIZIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ KAYBETMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ. BU DURUM YAŞAMIMIZIN KALAN KISMINA DA ÇOK YANSIYOR.

BİZ HEMŞİRELER VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK BU HAKSIZ YÜKÜ TAŞIMAYA ÇOK ÇALIŞTIK. YILLAR YILI ŞİKÂYET ETTİK, AMA, YİNE TAŞIDIK. BU DA, MARUZ KALDIĞIMIZ ÇOK YÖNLÜ ŞİDDET GİBİ BİR BAŞKA ŞİDDET BİÇİMİ DEĞİL MİDİR? AYNI ZAMANDA, MARUZ KALDIĞIMIZ PEK ÇOK ŞİDDETİN DE NEDENİ DEĞİLMİDİR? ARTIK TAŞIMAYACAĞIZ. BU YÜKÜ TAŞIMAK BİR KADER DEĞİLDİR. BUNUN BÖYLE BİLİNMESİNİ İSTİYORUZ.

BU VESİLEYLE, BİLDİĞİMİZ KADARIYLA ÜLKEMİZDE İLK KEZ “BANA MESLEĞİMİN DIŞINDA GEREKSİZ İŞLER YÜKLEYİP, ASIL GÖREVİM OLAN HASTAYA BAKMA GÖREVİMİ ENGELLİYORSUNUZ” DİYEREK BAŞKALDIRAN ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMŞİRELERİNİ YÜREKTEN KUTLUYOR VE ALKIŞLIYORUZ.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]