Eyleme Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin yanısıra hasta ve yakınlarının katılımı da yoğun oldu. SES yönetici / temsilcilerince yapılan konuşmalar hasta yakınlarınca alkışlarla karşılandı. Numune Hastanesi İşyeri Temsilciliği adına basın metnini Temsilci İlknur Başer okurken SES adına da Genel Başkan Çetin Erdolu birer konuşma yaptı.  Sözlerini ” Kurtuluş yok tek başına, Ya hep beraber Ya hiç birimiz ” sloganıyla biitiren Çetin Erdolu hasta yakınlarınca coşkuyla alkışlandı.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

PERFORMANS ADALETSİZLİĞİNE SON!

Biz Ankara Numune Eğitim ve araştırma Hastanesi hemşireleri, ebeleri, asistan hekimleri, sağlık teknisyenleri, memurları, taşeron sağlık işçileri olarak Ankara ve İç Anadolu bölgesinden gelen binlerce Hastaya hizmet sunuyoruz. Bugün; emeğimize-mesleklerimize sahip çıkmak için buradayız! Sağlık hizmetinin ekip hizmeti olduğunu, biz olmazsak işlerin duracağını haykırmak, insanca çalışma koşulları ve insanca bir yaşam istediğimiz için buradayız!

2005 yılından itibaren uygulanan Performansa Dayalı Döner sermaye uygulaması ile hasta kapasitesi, iş yükü, angaryamız her geçen gün artmakta buna karşın personel sayısı aynı kalmaktadır. 2010 yılı Ocak ayında hastanemizde; 4.716 olan ameliyat sayısı, 2011 Ocak’ta 7.777’ye, 2012 Ocak’ta 13.413’e, 2013 Ocağında ise 15.182’ye yükselmiştir. Bu artışın sadece Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olmadığını, Türkiye genelinde tüm hastanelerde yaşandığını veriler ortaya koymaktadır. Buradan bakanlık yetkililerine sormak istiyoruz 3 yıl içinde üç kat artan işlem sayısının nedeni nedir? Biz söyleyelim; ‘sağlıkta dönüşüm programının’ parçası olan; tıbbi işlemleri puana, hastayı müşteriye, çalışanları köleye dönüştüren Performansa dayalı döner sermaye sistemidir.

İnsanüstü bir gayretle şifa dağıtmaya çalışan, gece-gündüz özveriyle sağlık hizmeti sunan biz sağlık emekçilerinin emeği; performans sistemiyle her geçen gün değersizleştirilmekte, görmezden gelinmektedir. Bu hem Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan performans yönetmelikleriyle, hem de pasta dağıtımının gerçekleştirildiği döner sermaye komisyonları eliyle gerçekleştirilebilmektedir.

Sayın Sağlık Bakanının gelir gelmez ilk icratı olan ek ödeme yönetmeliği ile bu ay sağlık emekçilerinin emeği iyice değersizleştirilmiştir. Ücretlerimiz 2012 Ocak ayına göre ortalama 200-400 tl arasında düşüş göstermiştir. Oysa bu süre içinde doğal gaza, elektriğe, benzine sayısını hatırlayamadığımız defalarda ve %50’lileri aşan oranlarda zam gelmiştir. Maaşlarımıza Ocak ayında gelen %3’lük komedi zammı ise üç ay içinde vergi diliminin yükselmesiyle birlikte yok olacaktır.

İnsan acısını dindirmek, insanı tedavi etmek; sabır, insanüstü gayret, sevgi ve özveri ister. 24 saat kesintisiz çalışan, ‘sağlıkta dönüşüm’ programının her türlü angaryasını, iş yükünü çeken, şiddete maruz kalan,  biz sağlık emekçileri öfkeliyiz! Kamu Hastane birlikleri uygulaması ile birlikte küçültülen, elimizden alınan dinlenme odalarımız için öfkeliyiz! Elimize geçen ücretlerin her geçen gün azaltılmasından dolayı öfkeliyiz! İş barışımız bozulduğu için öfkeliyiz! Her türlü şiddete, istemimiz dışındaki yer değişikliklerine maruz kaldığımız için öfkeliyiz!

Bu gidişatı artık seyretmeyeceğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz. Sağlık bir ekip hizmetidir. Ekipte; asistan hekim-hemşire-ebe- sağlık teknisyeni-memuru-taşeron işçisinden her hangi bir grup hizmet üretmezse işlerin aksayacağını-duracağını buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz. Ekip hizmeti anlayışını bozan, emeğimizi değersizleştiren performansa dayalı döner sermaye uygulaması bir an önce sonlandırılmalı; her sağlık emekçisine eğitimine, çalışma yılına göre artan, emekliliğe yansıyan sağlık hizmet tazminatı verilmelidir. Bu oran en düşük; 3500 olan yoksulluk ücretinin üzerine çıkarılmalıdır.

Bir 14 Mart sağlık haftasında daha yetkililerin tamamına SES’leniyoruz. Hamasi nutuklar ve kutlama değil, haklarımızı istiyoruz. Çalışma koşullarımız ve ücretlerimizin düzeltilmesi için bir an önce düzenlemeler yapılmalıdır. Tüm sağlık çalışanları; iş güvencesi, ücret güvencesi, can güvencesine kavuşturulmalı, ücretlerimiz insanca yaşayacak seviyeye yükseltilmelidir. Bugünkü açıklamamız bir uyarıdır. Biz sağlık emekçilerinin emeği değersizleştirilmeye halen devam ederse; sağlık hizmeti ekibinin önemli meslek bileşenleri olarak performans üretmeyeceğimizi buradan kamuoyu aracılığı ile beyan ediyoruz.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

Yaşasın birliğimiz!

 

Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

SES İşyeri Temsilciliği

alt

alt

alt


alt

alt

alt

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]