bolgesaglikcimeclisitrabzonSendikamız adına Genel Başkanımız Çetin ERDOLU, TTB adına 2. Başkan Gülriz ERİŞGEN, THD adına Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye ÜNLÜ, TDB adına Trabzon Dişhekimleri Odası Başkanı Önder TAŞAN ve Tüm Rad Der adına Yönetim Kurulu Üyesi Gürdoğan AYDIN’ın katıldığı toplantı Trabzon merkezi ve Samsun, Ordu, Giresun, Rize illerinden gelen sağlıkçılarla yapıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]