2 OCAK 2013 TARİHİNDEN BU GÜNE KADAR DİRENİŞLERİNİ SÜRDÜREN KTÜ FARABİ HASTANESİ SAĞLIK İŞÇİLERİ MEYDAN BASIN AÇIKLAMASI….

Genel Başkanımız Çetin ERDOLU, TTB adına 2. Başkan Gülriz ERİŞGEN, THD adına Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye ÜNLÜ, TDB adına Trabzon Dişhekimleri Odası Başkanı Önder TAŞAN ve Tüm Rad Der adına Yönetim Kurulu Üyesi Gürdoğan AYDIN’ın katıldığı Trabzon merkezi ve Samsun, Ordu, Giresun, Rize illerinden gelen sağlıkçılarla yapılan toplantıdan sonra meydan parkında 80 dolayında temsilci ve ses Trabzon şube ve kesk şubeler platformu ve katılan halk ile birlikte KTÜ Tıp Fakültesi, Farabi Hastanesi’nden çıkarılan Taşeron Sağlık İşçileri’yle ortak bir “Basın Açıklaması” yapıldı.

Genel Başkanımız Çetin ERDOLU; “Güvencesiz çalışma sadece taşeron sağlık işçilerin sorunu değil sağlıkta dönüşüm programın sonucu olarak tüm sağlık emekçilerinin sorunudur. Kamu hizmetlerinin tasfiyesine bağlı olarak toplumsal sorun haline getirilmiştir. Bu mücadele hep birlikte taşeronundan öğretim üyesine kadar tüm çalışanların birlikte vermesi gereken bir mücadeledir. Bu nedenle ses merkez yönetim kurulu adına burada bulunmamız destek ve dayanışma amacıyla değil bu mücadeleyi birlikte yan yana omuz omuza vereceğimizin kararlılığını açıklamak içindir. Unutulmamalıdır ki   direnenler her zaman kazanamazlar ama kazananlar hep direnenler olmuştur. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz…..” sözleriyle direnişteki işçilere destek verdi.   


ktubasinaciklamasigenelaskan2 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]