Hakkari Devlet Hastanesi Doğumhane bölümünde 5 Şubat 2013 Salı Günü yaşanan bir sağlık skandalı ile adeta sarsıldık. Ayşe Erdin adlı doğum 84hastasının hayatını tehlikeye atan ve doğum sırasında yapılan müdahale ile bebeğinin başının kopartıldığı iddiası bu güne kadar görülen en büyük sağlık skandalı olarak kayıtlara geçti. Daha sonra bebeğin anne ve babasının basına yaptığı açıklamalar ile yaşanan bu sağlık skandalının gerçek olduğu anlaşıldı.

Ancak Hakkari Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterinin konu ile ilgili açıklamaları bu skandalı gizleyen , “bebek anne karnında öldü” şeklindeki yanlış beyanatlarıyla Hakkari Kamuoyu ile adeta alay edilmiştir. Genel Sekreter, Erdin ailesinin nezdinde Hakkari Halkından “özür” dilemesi gerekirken, aksine olayın gerçek boyutları ile açığa çıkması için çalışan Yüksekova Haber Yerel İnternet sitesine tekzip adı altında tehdit içeren bir yazı göndermesini ise ikinci bir skandal olarak görmekteyiz. Çünkü halkın haber alma hakkını gasp ettiğini düşündüğümüz bu yaklaşım Yüksekova Haber ‘in özgür, bağımsız ve objektif habercilik anlayışını hedef alan, araştırmacı gazetecilik ve basın meslek ilkelerine saldırı olarak değerlendiriyoruz. Yüksekova Haber’e yönelik bu baskı, Hakkari Halkına ve onların demokratik kurumlarına yönelik bir göz dağı olarak görüyoruz. Emek ve Demokrasi Platformunun önemli bir bileşeni olan KESK’e bağlı SES Hakkari Şubesinin de söz konusu tekzip yazısında adının geçmesi olayı daha da vahim kılmaktadır. Kaldı ki SES, halkın sağlık hakkı ve sağlık emekçilerinin demokratik hakları için mücadele eden bir sendikadır. Basın açıklaması yapması ve Yüksekova Haber başta olmak üzere ulusal basında yer alması kadar doğal bir şey yoktur.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterinin Yüksekova Haber ve SES’e yönelik gözdağı niteliğindeki bu yaklaşımlarını kınıyoruz.

Genel Sekreterin yaşanan sağlık skandalı ve özellikle bebeğin başının kopartılması ile ilgili Hakkari halkına karşı yaklaşımlarını kabul etmediğimizi tekrar belirtiyoruz. Yaşanan bu sağlık skandalında ihmali büyükte olsa bir hekime mal edilemeyeceği, bununla birlikte Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu sağlıkta dönüşüm sisteminden kaynaklandığını biliyoruz. Hastaneleri ticarileştiren, halkı müşteri gören ve sağlık emekçilerini kölece çalıştıran bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Biliyoruz ki bu uygulamalarla halk daha çok mağdur edilecek, nitelikli sağlık hizmeti yerine parası olan sağlık hizmetinden yararlanacak, parası olmayan ise sağlık sisteminin mağduru olacaktır. Bu sistemle halk ve sağlık çalışanları daha çok karşı karşıya kalacaktır.

Sağlık Bakanlığını uygulamaya koyduğu bu sağlık sisteminden vazgeçmeye, bunun yerine herkese eşit, parasız, nitelikli, ulaşılabilir, anadilinde sağlık hizmeti vermeye davet ediyoruz.

Hakkari Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, yaşanan bu sağlık skandalının adli ve idari soruşturmasının takipçisi olacağımızı ve bunda sorumluluğu olan yöneticilerin derhal istifa etmelerini istiyoruz. 13/02/2013

HAKKARİ EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]