ADANA; KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI ŞEHİR HASTANELERİ SAĞLIĞIN ÖZELLEŞTİRİLMESİMİDİR?

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

               Önce Sağlık Ocakları Aile Hekimliği yapılarak özelleştirildi. SSK Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ile birleştirildi. Sağlıkta özele kapılar açıldı. Kamu kaynakları özele aktarılmaya başladı Katkı payları ile sağlık hizmeti ücretleştirildi, Kamu Hastane Birlikleri ile sağlık tam manasıyla piyasaya açıldı. Ticarileşti, özelleşti.

                Şimdi kamu özel ortaklığı ile devasa Şehir Hastaneleri yapılıyor. Yatak sayısı artmıyor. Eskiler kapanıyor, yenileniyor. Tüm sağlık çalışanları Hekiminden Hemşiresine Sağlık Teknisyenine kadar iş güvencesi olmayan taşeron işçisi olacak. Şehir Hastanelerinin ihalesini alanlara kamuozelortakligihastaneler de hasta yatakları için%70 doluluk garantisi veriliyor. Bu Hastaneleri yapanlara kredi veren çok uluslu finans gurupları ileride bu hastanelere el koyabilecek, yönetebilecekler. Bu Hastanelerde Sağlık Bakanlığı kiracı durumunda olacak.25-30 yıllığına hastaneler re kira ödenecek bu ödemelerde hastanenin kendi sağladığı döner sermaye gelirlerinden ödenecektir bir nevi çalışan sağlık emekçilerinin gelirleri düşecektir

                Kamu Özel Ortaklığı bir özelleştirme yöntemidir. İleriki zamanda sağlık hizmeti alanlar ve sunanlar değil kredi veren şirketler kar edecektir. Şirketin yararına tüm hizmetler hizmet alımı yoluyla yaptırılacaktır. Hastaneler de çalıştırılacak Sağlık çalışanının sayısı azaltılacak, angarya işler yaptırılacak, ücretleri düşürülecektir.

                Bu devasa Şehir Hastaneleri çalışmaya başladığında diğer Hastaneler kapatılacak yada yatak kapasiteleri düşürülerek küçük semt Hastanelerine dönüştürülecektir.

                İhaleyi alan şirketlerin yatırım harcamaları ve karşılığında alacakları kira bedelleri arasında gülünç diyebileceğimiz uçurumlar vardır. Kira bedelleri ile 2 yılda şirketler giderlerini amorti edecektir 25 yıl da karlarına kar katacaklardır.

Dışarıdan alınacak krediye hazine garantisi veren tek Ülkeyiz.

12 Ocak 2013 Resmi Gazetede yayınlanan karar da

Konya’ da yapılacak olan 500 yataklı Hastane 105 Milyon TL.’ ye

Sivas merkez de yapılacak olan 600 yataklı Hastane 96 Milyon TL.’ ye

Hatay merkez de yapılacak olan 750 yataklı Hastane 93 Milyon TL.’ ye

Manisa’ da yapılacak olan 750 yataklı Hastane 122 Milyon TL.’ ye yaptırılacak.

Toplam kirası ise 1 milyar 606 milyon TL. yatırım bedelinin 13 katı

Hastane Yöneticileri sağlık tesislerinde hizmet satın alabilecek, verimsiz bölümleri kapatabilecek. Çalışan emekçiler kurumsal ve bireysel performansla ücretlendirilip esnek ve kuralsız çalıştırılabilecek. İş güvencesi ortadan kaldırılacak, özelleşecek, taşeronlaşacak. Bunları sağlamak için 657 sayılı devlet memurları yasasın da değişliğe gidilecek.

Tüm sağlık hizmeti hizmet alımı ile yapılacak. Mesleki bağımsızlık ortadan kalkacak. Hastanelerin temizlik, güvenlik, kafeterya hizmetleri Hastane civarındaki mekanların alış veriş merkezileri konut ve benzeri inşaatlar şirketlere verilecek. Hekimler, Hemşireler, tüm sağlık personeli taşeron şirketler kanalıyla temin edilip çalıştırılacak. Şimdiye kadar Laboratuar ve görüntüleme hizmetleri hizmet alımı ile yapılabiliyordu

Sağlık tamamen paralı oluyor. Taşeronlaşma, esnek, güvencesiz çalışma ile istihdam yapılabilecek.

Böyle bir sistemi sağlık emekçileri olarak kabul etmemiz mümkün değil. İş güvencemiz, insanca yaşayacak ücret güvencemiz ve kaliteli ücretsiz herkese eşit nitelikli sağlık hizmeti, sağlık hakkı için mücadeleye devam edeceğiz dileriz TBMM Komüsyonlarında görüşülmekte olan bu yasa yasalaşmaz. 14 Şubat 2013 de Anayasa Mahkemesinde görüşülmekte olan 2 Kasım 2011 tarihli Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası ve Kamu Hastane Birlikleri Yasası iptal edilir.

SES ADANA ŞUBE YÖNETİMİ ADINA

ŞUBE EŞ BAŞKANI MUZAFFER YÜKSEL

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]