Bizler, sağlık çalışanları, yine bir haksızlığı, yine bir saldırıyı, yine sistemin çıkmazlarının yol açtığı sorunların sağlık çalışanlarının, hekimlerin sırtına bindirdiği bir yükü protesto etmek için bugün burada toplandık…Halkın sağlıksızlığı için dayatılan politikaları, sağlıklı olma hali için tek çare olarak görülen ve bir mabete dönüştürülen hastaneleri, ücretsiz ve drsiddetagri1nitelikli sağlık hizmeti uğruna iktidar politikalarını protesto etmek için daha önceleri toplandığımız gibi.

Hastalar ve sağlık çalışanları, sağlık sistemindeki neoliberal politikalar nedeniyle, ezilen iki dinamik olarak sürekli karşı karşıya getirilmekte, sistemin çıkmazlarının sorumlusu sürekli hekim ve sağlık çalışanı görülmektedir.

Dün saat 15;30 sıralarında 105.hastasına bakmakta olan ve artık hasta bakamaz duruma gelmiş Nöroloji uzmanı Dr.Newroz ÜNLÜ arkadaşımız bir hasta yakını tarafından darp edilmiş, hakarete uğramıştır. Bir hekim bir hasta yakını tarafından darp edilmektedir. Bunun izahati nedir? Bir hasta yakınını buna yönlendiren nedir ve bu olaylar defalarca neden tekrar etmektedir?

Bu kadar mı? Hayır…!!!

Darp edilen bir kadın..Bir kadın hekim… Kadına yönelik şiddetin gündemden bir türlü düşmediği ülkemizde, bu seferde sağlıkta şiddetin hedefi bir kadın…

Şiddet mağduru Kadın hekim arkadaşımız aynı zamanda 7 aylık gebe. Bir anne. Ve saldırgan arkadaşımızın karnına tekme atmaktan sakınmıyor…Bu kişiyi bu şekilde gözü dönmüş yapan ne ?

Sağlık çalışanına, bir hekime, bir kadına, hem de gebe bir kadına, bir anneye saldıracak kadar gözü dönmüş bu sistem mağduru kişi, demokratik toplum değerlerine yabancılaştığının, insan olmanın değerlerini karşısına aldığının farkında mı acaba?

Tekrar söylüyoruz…Ey sevgili halkımız !!

Sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte sağlık alanında yaşadığımız aksaklıkların, (hastanın müşteri olarak görülmesinin,acillerde ücret ödemenizin,katkı ve katılım ücretlerinin, performans sisteminin, niteliksiz bir sağlık hizmeti almanızın, yetersiz personelin, kışkırtılmış sağlık talebinin,elinde torba torba ilaçla o poliklinik benim bu poliklinik senin dolaşmanızın) sorumlusu bizler değiliz… Sistem çıkmazları içerisinde tüm çabalarımıza rağmen çözüm olamıyoruz…

Defalarca meslek örgütümüz ve sendikalarımız tarafından bu aksaklıklar ve doğurduğu sonuçlar sistem eleştirisi olarak diledrsiddetagri2 getirilmesine rağmen muhatap bulamamıştır. Acil servislerin iş yükü artmış,polikliniklerin önünde yüzlerce hasta yığılmıştır…

Önce zarar verme’ ilkesi gibi etik hassas değerlerle çalışan sağlık çalışanlarının bu şekilde sistemin hedefi haline gelmesi motivasyon kaybına, yılgınlığa, mutsuzluğa ve can güvenliği korkusuna yol açarak yeterli ve isteyerek sağlık hizmeti sunmasına da engel olmaktadır.

Halkımız artık görmelidir.

Sistemin aksaklıklarının sorumlusu bizler değiliz.

Herkese eşit,ücretsiz ,nitelikli,ulaşılabilir ve anadilinde sağlık hizmeti sunmak istiyoruz.. Bizler halkımızın en başta hasta olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için yeterli ve sağlıklı beslenme, sağlıklı konut ve oturma alanları,temiz içme ve kullanma suyu, temiz ve sağlıklı bir çevre, tam ve koruyucu sağlık hizmeti sunulması gerekliliğine inanıyoruz…

Biz bunları isterken halkımızın kendi sağlıksızlıklarına yol açan, onları sistemin bir parçası haline getiren, yeri geldiğinde de doğurduğu şiddet sarmalının aktörü yapan politikaları destekleyip sonrada çıkan aksaklıkların sorumlusu olarak bizleri sağlık çalışanlarını görmelerinden de yorulduk.

Basını ve tüm halkımızı taleplerimize duyarlı olmaya çağırıyoruz…

 

AĞRI TABİP ODASI

SES AĞRI ŞUBESİ

DEV-SAĞLIK İŞ

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]