ADANA; KAMU HASTANE BIRLIKLERINDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMELERI TEHLIKEDE!

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

’ŞU FAKİRİN DOKUZ YILLIK HAYALİ’’ İLK ÖNCE EK ÖDEMELERİ Mİ VURDU?

Kamu Hastane Birliklerinde çalışan sağlık çalışanlarının performansa dayalı ek ödemeleri tehlikede!
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Uz. Dr. Hasan ÇAĞIL imzası ile 31 Ocak 2013 tarihinde 87 Kamu Hastaneleri Birliğine gönderilen yeni Ek Ödeme Yönetmeliği hakkındaki yazıda; 

“…12.5.2006 tarihli ve 26166 sayılı Ek Ödeme Yönetmeliğinin yürürlüğünün 31.12.2012 tarihinde sona erdiği, bu çerçevede ‘sözleşmeli statüde istihdam edilen personel hariç olmak üzere’ kamu hastaneleri birliklerinde görev yapan ekodemekesintipersonele yapılacak ek ödemenin usul ve esaslarının düzenlendiği yeni bir yönetmeliğin hazırlanmış olduğu ancak Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığının görüşü alınmamış olduğu için henüz Resmi Gazete ’de yayınlanmadığı’ bildirilmekte;  ‘yayımlanacak olan yeni Ek Ödeme Yönetmeliğinin 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği ancak yeni yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli personele yalnızca sabit ek ödemeler ile Döner Sermaye Sabit Ödemesi yapılacağı, bunun dışında performansa dayalı ek ödeme hesaplamalarına yönelik herhangi bir işlem yapılmayacağı’’ belirtilmiştir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu konu ile ilgili yönetmeliği yayımlayabildiği halde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) gereken düzenlemeyi zamanında yapamamış ve binlerce sağlık çalışanının mağdur olmasına yol açmıştır. Ancak Kamu Hastaneleri Birliklerinde başta genel sekreterler ( “CEO”lar) ve hastane yöneticileri olmak üzere, sözleşmeli statüde olan çalışanların, ek ödemeleri bu durumdan etkilenmemektedir. Halen sözleşmeli statüde çalışan yöneticilere döner sermayeden yapılacak olan ek ödemenin hastane geliri ve performanstan bağımsız olarak her ay maaşlarının belirli bir katı oranında yapılması garanti altına alınmıştır.  

“Şehir Efsanesi” ne Dönen Şehir Hastaneleri….!

Sağlık çalışanları, şirketlerin kira bedellerinin ödenmesi için mi çalışacak?
Başbakanın önce “9 yıllık hayalim” daha sonra “bu fakirin 6 yıldır üzerinde ısrarla durduğu şehir hastaneleri” diye tanıttığı projelerden nasibini belli ki ilk önce sağlık çalışanları alacak. Tüm sağlık hizmetlerinin taşeronun taşeronuna devredileceği yerde hangi ek ödemeden söz edilebilir ki?
Kamuoyuna “5 yıldızlı otel hastaneler” olarak sundukları yasada ihaleyi alacak şirketlere, hazine arazileri bedava verilecek, yapım işleri kira karşılığında olacak ve kira bedeli 25 yıl boyunca döner sermayeden ödenecektir.

Acaba Ek Ödeme Yönetmeliğinin halen yayımlanmamış olması sadece TKHK (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) yöneticilerinin beceri eksikliği ve tembelliklerinden mi kaynaklanmaktadır? Şu anda TBMM’de görüşülmekte olan ve kısaca Kamu-Özel Ortaklığı (KÖO) olarak bilinen sağlık tesislerinin kiralama yöntemi ile yaptırılması hakkındaki kanun tasarısının henüz yasalaşmamış olması bunda bir etken midir? Yoksa, yaptırılacak olan sağlık tesislerinin 25 yıla yayılan ve her yıl ödenmesi gereken kira bedeli hastanelerin döner sermaye gelirlerinden mi karşılanacaktır? Yasa, sadece yeni yaptırılacak kampüsleri değil, genel sekreter yetkisi ile birlik içinde yaptırılacak olan sağlık tesislerinin de kiralanması ve buradaki sağlık hizmetinin taşeron eliyle gördürülmesini içermektedir. Bu kira ve hizmet bedellerinin döner sermayeden karşılanmasını düzenleyen Kanun’un yayımlanmasından sonra mı yeni yönetmelik açıklanacaktır? Yetkililer, bu sorulara yanıt vermek zorundadır.

Sağlık çalışanlarının geliri tehdit altında!

Performansa dayalı ek ödeme havuzu çeşitli musluklarla boşatılmaya devam ediliyor. Birlik sözleşmeli yöneticilerinin garanti edilen ek ödemelerinin yanına, şimdi de kurulacak sağlık tesislerinin yılda trilyonları, 25 yılda 50 katrilyonu bulan kira ve sağlık hizmet bedelleri eklenmek istenmektedir.  

            Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak;

Sağlık çalışanlarının emekliliğe yansıyan ve genel bütçeden karşılanan maaşlarının düşük düzeyde tutulmasına ve çalışanların performansa dayalı ek ödemeye mahkum edilmelerine karşıyız:

  1. 1.Sağlık çalışanlarına iş ve ücret güvencesi sağlanmalı; performansa dayalı ücretlendirmeden vazgeçilmeli ve şu an itibariyle çalışanlara verildiği ifade edilen ücretler emekliliğe yansıyacak şekilde ve genel bütçeden karşılanmalıdır. Maliye Bakanlığından ödemesi yapılan diğer sektörlerdeki sabit ek ödemelerde vergi alınmadığı hallerde Döner Sermayede alınan ek ödemelerden vergi alınıyor, vergi dilimine dahil ediliyor.
  2. 2.Performansa dayalı ücret güvencesizdir. Kamu Hastaneler Birliğinde bütçelemede gelir/gider dengesizliğinde gelir bütçesi esas alınmaktadır. Genel sekreterler, gider bütçesi fazla ise sağlık tesislerinin ihtiyaçlarını önceleyerek gider miktarını azaltma yetkisine sahiptir. Yöneticilerin ek ödemeleri ve kira bedellerinin eklendiği gider bütçesinde ilk önce gözden çıkarılacak olanın çalışanların performansa dayalı ek ödemeler olacağı açıktır.
  3. 3.Performansa dayalı ek ödeme; nitelikli sağlık hizmeti değerlerini zedelemekte, çalışanların iş barışını ve huzurunu bozmaktadır. Ayrıca sağlık hizmeti niteliğinin azalmasına neden olarak hasta güvenliğini tehdit etmekte; sağlık çalışanına yönelik şiddeti körüklemektedir.
  4. 4.Halen TBMM’de görüşülmekte olan kısaca Kamu-Özel Ortaklığı olarak bilinen kanun tasarısı halkımızın sağlığını uluslararası sermaye gruplarının insafına terk etmektedir. Ayrıca bu tasarı ile sağlık çalışanlarının iş ve ücret güvencesi ortadan kalkmakta, taşeronlaşma her alanı kaplamaktadır. Bu kanun ile hali hazırda çıkartılması geciktirilen Ek Ödeme Yönetmeliğinin içine kira bedellerinin döner sermayeden karşılanması girecek ve bu durumda sağlık çalışanlarının geliri önemli ölçüde azalacaktır.
  5. 5.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumumun özensiz ve art niyetli davranarak sona ereceği aylar öncesinden bilinmesine karşın yeni Ek Ödeme Yönetmeliğini zamanında yayımlamayarak ek ödemelerimizi geciktirmelerini kınıyoruz.

Bütün bu nedenlerle, Sağlıkta Dönüşüm Programının son parçası olan Kamu Özel Ortaklığı Yasası ile kamu sağlık kuruluşlarının tamamen özelleştirilmesine yol açacak olan bu kanun tasarısının TBMM’de kabul edilmemesi için tüm hekimleri ve sağlık çalışanlarını mücadeleye çağırıyoruz. 06.02.2013

 

 

SES ADANA ŞUBE YÖNETİMİ

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]