OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenlemelere neden sessiz kalınıyor?

Facebook
Twitter
WhatsApp

            Tıp Fakültesi Hastanesinde Yargı kararlarına rağmen çalışanların, özel yaşam alanı olarak

Tanımlanabilecek bölümlerin 24 saat kamera ile izlenmesi kurumsal olarak tüm çalışanlara uygulanan bir mobingdir. Ortak kullanım alanları olan koridorlar ve bina giriş çıkışları dışındaki laboratuarlar, sterilizasyon üniteleri ve benzeri çalışma alanlarının kamera ile gözetlenmesi aynı zamanda omuuygulamalarbir insan hakkı ihlalidir. İdare, yapması gereken denetleme ve kontrol görevini kameralar aracılığıyla baskı aracı olarak kullanamaz. Yani çalışanlarını çalışma ortamlarını 24 saat gözetleyemez, dinleyemez.

Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi’ nin Özel Hayatın ve Aile hayatının korunması başlığı altında düzenlenen 8. maddesinin birinci fıkrasında “ Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilesi hakkına sahiptir.” İkinci fıkrasında “ Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir.” Hükmüne yer verilmiştir.

Nitekim 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda “Özel Hayata ve Hayatın gizli alanına karşı suçlar” ayrı bir bölüm olarak tanzim edilmiş ve 133 üncü maddesinin birinci fıkrasında “ Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazıyla kaydeden kişi cezalandırılır.” Hükmüne yer verilmiştir.

Yine Sağlık Bakanlığı tarafından İl Valiliklerine gönderilen konu ile ilgili yazıda “Kullanıcısı fiziksel ve davranış özelliklerinden tanıyarak kimlik tespiti yapmak üzere geliştirilmiş olan bilgisayar kontrollü otomatik sistemlerin her insanda farklı ve kendine has koda sahip biyolojik özelliklere ait bilgilerin elde edilmesi ve veri bankalarına kaydedilmesi suretiyle hizmet verdiği nazara alındığında kişisel veriler kapsamında olduğu hususunda tereddüt bulunmayan ve şahsa mahsus özellikleri yansıdan parmak izi, göz retinası, iris, yüz şekli, ses, imza, avuç içi vs. gibi karakteristiklerin ölçülerek, bu bilgilerin bilgisayar sistemleri ve veri bankalarına kaydedilmesi suretiyle kimlik doğrulaması yapabilen cihazların kişilerin açık rızaları olmaksızın mesai takibi maksadıyla kullanılmasının hukuken uygun olmadığı” belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ve OMÜ Rektörlüğünün yukarıda sayılan mevzuata uygun olmayan kamera sistemlerini bir an önce kaldırması gerekmektedir. İnsanların gözetlenerek ve dinlenilerek sağlıklı hizmet üretmeleri beklenemez. İdare, aynı şekilde parmak izi ve yüz okutma sistemini, mesai geliş gidişlerinin takibi amacıyla kullanamaz.

Sendikamız SES ; yazılı olarak daha önce uyarmamıza rağmen bu sistemin uygulanmasında ısrarcı olan Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği hakkında gerekli yasal girişimlerde bulunacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        

 

                                                                                            Murat ARIKAN

                                                                  Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]