Sendikal hak ve özgürlükleri için mücadele eden, emek ve demokrasi mücadelesini her daim yüreğinde taşıyan KESK’li yönetici ve üyelerimiz, hukuksuzluğun ve adaletsizliğin düzeninde 200 gündür tutuklu.

 

25 Haziran 2012 tarihinde gözaltına alınan ve hala tutuklu bulunan yönetici ve üyelerimizin henüz iddianameleri dahi ortada yok! Aradan geçen bunca süreye rağmen ne tutuklanan arkadaşlarımız ne de bizler, hala arkadaşlarımızın tam olarak neyle ismetkaradagsuçlandıklarını resmi ağızlardan duyabilmiş değiliz. Ne var ki bugüne kadar önümüze sunulan kopyala-yapıştır iddianamelerden tanıdık olduğumuz üzere bu iddianamenin de öncekilerden farklı bir yanının olmayacağını biliyoruz. Bugüne kadar önümüze çıkartılan iddianamelerde AKP hükümetinin ileri demokrasisi her defasında bir kez daha kanıtlanmış, yargılamaların sendikal faaliyetler ve demokratik taleplerimiz olduğu tescillenmiştir. Bu durum aynı zamanda yargının da siyasallaştığını, AKP düzenine karşı olan ve sesini yükseltenlere karşı bir baskı aracına dönüştüğünü ortaya koymaktadır.

 

Özgürlük ve demokrasi alanının giderek daraltıldığı ülkemizde sendikal haklar ve sendikal mücadele iktidar için büyük bir tehdit ve korku nedeni haline gelmiştir. AKP hükümetinin tek adam rejimine eğrilen “padişahlık” düzeninde artık sömürü hacminin genişletilmesi, eşitlikçi-özgürlükçü seslerin bastırılması giderek daha da otoriterleşen bir düzeni iktidar için ihtiyaç haline getirmiştir. Bu nedenle iktidarın anti demokratik uygulamalarına boyun eğmeyen, baskılar karşısında sesini yükselten KESK ve KESK’e bağlı sendikalara karşı büyük bir tahammülsüzlük gösterildiği bilinmektedir. KESK bu anlamda emek ve demokrasi düşmanlarının her zaman hedefinde olmuş, baskı ve sindirme girişimlerine maruz kalmıştır. Fakat tarihte birçok kez kanıtladığımız gibi, KESK önüne çıkarılan tüm engellere ve baskılara inat, adaletsizlik üzerine inşa edilen bu yağma ve sömürü düzenine karşı inatla ve güçlenerek yoluna devam etmeyi başarmıştır, bundan sonra da başaracaktır.

Keyfi biçimde gözaltına alınan ve 200 gündür cezaevlerinde aynı keyfilikte tutulan, haklarında davalar açılan arkadaşlarımız hiçbir suç işlememiş, tamamen sendikal faaliyetlerinden dolayı cezalandırılmıştır. Bundan önceki her tutuklamada yaşandığı gibi, savcılık tamamen emniyetin bilgilendirmesi ve yönlendirmesiyle hareket etmiş, arkadaşlarımıza tamamen sendikal faaliyetler kapsamında yapılan eylem ve etkinlikler ile ilgili sorular sorulmasına rağmen tutuklulukları devam ettirilmiştir. Yargı gücünü arkasına alan, bunu bir sindirme mekanizmasına dönüştüren AKP hükümeti de gayet iyi bilmektedir ki, cezaevindeki yönetici ve üyelerimizin tek suçu, böylesine bozuk bir düzende yürüttükleri onurlu mücadele üzerinden kimseye biat etmemeleri, iktidarın baskılarına boyun eğmemeleridir.

 

AKP hükümeti sözde darbelerle hesaplaşırken, darbelerden de gerici, özgürlüklerin ve demokratik taleplerin büyük bir keyfilikle cezalandırdığı otoriter, despotik bir düzeni yeniden inşa etmektedir. Bugün 12 Eylül’le hesaplaşma iddiasında olanlar, emek mücadelesi karşısında 12 Eylül faşist dönemini gölgede bırakacak yönetimleriyle baskıcı politikaların altına imza atmaktadır.

 

Evet, 28 arkadaşımız 200 gündür emek ve demokrasi mücadelesi adına, sendikal mücadele adına tutuklu! Tutuklular ama suçlu değiller’ Asıl suçlular hukuk, adalet, insan hakları nezdinde sendikal haklar kapsamında yaptığımız faaliyetleri sorgulayanlardır!

Artık bu suça, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, sendikalarımıza keyfi gözaltı ve tutuklamalara, KESK ve KESK’e bağlı sendikaların üye ve yöneticilerine yönelik baskılara derhal son verin! Derhal tutuklu arkadaşlarımızı serbest bırakın!

Özgürlüklerini 200 gündür gasp ettiğiniz arkadaşlarımız hala demir parmaklıklar arkasındayken, haklı mücadelemizi baskı altına almaya çalışan, her türlü hukuk dışı ve fiili uygulamalara karşı hiçbir zaman boyun eğmeyeceğimizi bilin!

KESK olarak bu tür baskıları kararlılıkla aşacağımızı, her türlü baskıcı otoriter uygulamalara örgütlü gücümüzle karşı duracağımızı bilin!

KESK;

Faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, savaşa karşı barış, baskılara karşı özgürlük,

Irkçılığa ve şovenizme karşı emeğin birliği ve halkların kardeşliği mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir

KESK, “bizi ezen, bir kenara iten, emeğimizi görünmez kılan, bedenlerimizi metalaştıran bu sistemin çarklarına takılan çakıl taşı olacağız” diyen kadınların mücadelesine soluk katmaya;

Tüm kuşatma, bertaraf etme operasyonlarına karşı emek ve demokrasiden yana olan herkesin yüreğinde, beyninde, bilincinde yer almaya devam edecektir 15.01.2013

 

                                                                               İSMET KARADAĞ

                                                                     KESK ŞANLIURFA ŞUBELER

                                                                PLATFORMU DÖNEM SÖZCÜSÜ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]