Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz istek dışı atamalar ve MDK üyemiz Yılmaz Bozkurt’un durumuyla ilgili; bakan Müsteşarı Mehmet Zehtaroğlu ile bir görüşme yaptılar. Görüşmede Yılmaz Bozkurt’la ilgili belgeler ve istek dışı görevlendirilen ve atananlarla ilgili listeler ve belgeler teslim edildi

 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’NA

Sendikamız Merkez Denetleme Kurulu üyesi Yılmaz Bozkurt’un Mersin Çocuk ve Gençlik Merkezi öğretmen kadrosuna kazanılmış haklarıyla birlikte yeniden atanması için Bakanlığınız Müsteşarlığı’na yazdığımız 31.12.2012 tarih ve 93993 evrak giriş nolu yazımızda gerekçeleri sıralanmış ve ilgili mevzuat uyarınca yeniden atanması gerektiği belirtilmiştir. Bu konu ile ilgili talebimizin kabul edilerek, en son görev yaptığı yere atamasının yapılmasını beklemekteyiz.

4688 sayılı kanunun 18. maddesinde kamu işvereninin sendika üyeleri arasında taraf tutmaması ve tarafsız davranması gerektiği belirtilmiştir. ailebakanmustesargorusmeAyrıca sendika işyeri temsilcileri ile sendika şube yöneticilerinin işyerlerinin haklı ve kesin bir sebep olmadıkça değiştirilmemesi gerektiği düzenlenmiştir. Yasanın bu amir hükmüne rağmen Ankara, Samsun, Balıkesir, Denizli illeri başta olmak üzere çok sayıda sendika üye, işyeri temsilcisi ve şube yöneticimizin işyerleri istekleri dışında değiştirilmiştir.

Ekte liste halinde sunduğumuz sendika üye, işyeri temsilcisi ve yöneticilerimizle ilgili istek dışı görevlendirme ve naklen atamalara son verilerek, isteklerine uygun yerlerde çalıştırılmalarını talep etmekteyiz.

Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Gül Gencan İl Müdürlüğü’nden Samsun Kız Yetiştirme Yurdu’na isteği dışında görevlendirilmiş, işyeri temsilcilerimiz Münevver Erdoğan Samsun Süleyman Yancatoral Çocuk Yuvası’ndan BSRM Müdürlüğü’ne görevlendirilmiş, işyeri temsilcimiz Süleyman Bal Gaziosmanpaşa Toplum Merkezi’nden Samsun Kadın Konukevi Müdürlüğü’ne oradan da Samsun Toplum Merkezi’ne görevlendirilmiştir. Bunun dışında Samsun’da 16 üyemiz daha isteği dışında görevlendirilmiştir.

Balıkesir Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Ramazan Duman Balıkesir Aile Danışma Merkezi’nden Huzurevi Müdürlüğü’ne görevlendirilmiştir. Bunun dışında Balıkesir’de 5 üyemiz daha isteği dışında görevlendirilmiştir.

Denizli’de İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda görev yapan 18 üyemiz isteği dışında görevlendirilmiştir. Ordu’da Safiye Gül isimli üyemiz isteği dışında Kadın Sığınma Evi’ne görevlendirilmiştir.

Batman Şube üyelerimizden Sabri Ulutaş İl Müdürlüğü’nden Engelsiz Yaşam Merkezi’ne isteği dışında görevlendirilmiştir.

Ankara’da görev yapan üyelerimizden, Ankara Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvası’nda tek kadrolu müdür yardımcısı olan Runa Temelli isteği dışında Demetevler Huzurevi’ne müdür yardımcısı olarak naklen atanmış, yerine Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvası’nda sosyal çalışmacı olarak görev yapan Hasan Şen, öğretmen kadrosunda görev yapan Ramazan Baykara, öğretmen olarak görev yapmakta olan Harun Çelik ve Kızılcahamam Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sosyal çalışmacı olarak görev yapan Ahmet Adak müdür yardımcısı olarak görevlendirilmişlerdir. Demetevler Huzurevi’ndeki müdür yardımcıları da merkeze alınmıştır. Bu durum çok açık bir şekilde sendika üyemiz aleyhine ayrımcı bir uygulamadır. Ankara’daki üyelerimizden Hakan Erdoğan Behice Eren Çocuk ve Gençlik Merkezi’nden Altındağ Sosyal Hizmet Merkezi’ne isteği dışında süresiz olarak görevlendirilmiştir. Ankara’daki üyelerimizden ayrıca Şükrü Akdoğan, Leyla Gür, Murat Berksun, Hülya Özpolat Dede istekleri dışında başka kuruluşlara görevlendirilmişlerdir.

Ankara Çubuk Süleyman Demirel Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 2012 yılı içerisinde 2 kez müfettiş, 4 kez de muhakkik atanarak soruşturmalar yürütülmektedir. Son soruşturma 25 Ekim 2012 tarihinde başlatılmış ancak, 3 ayı aşan bu süre içerisinde soruşturma henüz tamamlanmamıştır. Yapılan soruşturmanın içerisinde bazı çalışanların özel yaşamını kapsadığı ve adeta mobbing uygulama tarzına varmış olması düşündürücüdür.

Mamak Toplum Merkezi Müdürü olarak görev yapan Nurgül Argunhan, hakkında asılsız şikayetler üzerine İl Müdürlüğü tarafından 3 defa soruşturma açılmıştır. Yapılan soruşturmalarda; birinci soruşturmayı yürütmek üzere atanan muhakkikin raporunda soruşturmaya dair yer olmadığına dair raporuna rağmen İl Müdürlüğü tarafından kınama, ikinci soruşmada Kaymakamlık tarafından atanan muhakkik soruşturması neticesinde soruşturmaya yer olmadığına dair muhakkik raporu olmasına rağmen 1/8 oranında maaş kesintisi cezası ve son olarak da yine İl Müdürlüğü tarafından kınama cezası verilmiştir. Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere üyemiz Nurgül Argunhan adeta mobbing uygulamasına tabi tutulmuştur.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

Şinasi DURSUN                               Çetin ERDOLU

                                                           Genel Mali Sektere                            Genel Başkan

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]