Sendikamız bileşenlerinden Sağlık Sen’in Ankara Şube Kurucu Başkanı ve Onur Üyemiz Ayşenur Şimşek’i mezarı başında andı. Basın açıklamasını Genel Başkanımız Çetin Erdolu okudu.

 

BASIN AÇIKLAMASI

Bugün, 18 yıl önce aramızdan zorla koparılıp alınan arkadaşımız Ayşenur ŞİMŞEK’i anmak, O’nu unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı göstermek için buradayız.

Ülkemizin tarihi; katliamlar, linçler, işkence ve infazlarla dolu olduğu kadar; mücadeleler, başkaldırılar ve büyük direnişlerle de doludur.  Baskı ve aysenuranma2013-1sömürü üzerine kurdukları egemenliklerinin yıkılmasından korkanlar, zora başvurarak, mücadeleyi engelleyebileceklerini sandılar, sanıyorlar.

Bugün 24 Ocak 1995 tarihinde kaçırılarak, Adli Tıp Raporuna göre 29 Ocak 1995 tarihinde katledilen SES Onur Üyesi Ayşenur ŞİMŞEK‘in katledilişinin 18. yıldönümü.

Ayşenur ŞİMŞEK, mücadeleci kişiliği ve yiğitliğiyle mücadelenin önünü açan bir sağlık emekçisi. Öğrenciliğinden başlayarak emek mücadelesi içinde olmayı seçmiş, okulu bitirip çalışmaya başladığında bir emekçi olarak örgütlü mücadeleye katılmıştı. Mücadeleci ve kararlı kişiliği ile arkadaşlarının güvenini ve sevgisini kazanırken, egemenler için tehlikeli bir hedef haline gelmişti.

1991 yılında, sağlık emekçilerinin örgütlenmesi henüz yeni yeni gelişirken, SES’in bileşenlerinden Sağlık-Sen’in kuruluş sürecinde yer alarak büyük bir emek vermiş ve örnek kişiliğiyle sendikamız Ankara Şubesi’nin kurucu başkanlığını yürütmüştü.

Bu mücadelesi nedeniyledir ki, bir süre sonra ölüm mangalarının hedefi haline geldi, getirildi. 24 Ocak 1995 günü kaçırıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. 76 gün boyunca “KAYIP“tı Ayşenur ŞİMŞEK. 12 Nisan 1995 günü, darp izleriyle dolu, kurşunlanmış cansız bedeni Kırıkkale’de bulundu.

Ayşenur’u kaçıran kontrgerilla çetesi, günlerce işkence yapmış, ancak O’nun devrimci kişiliğini teslim alamamıştı. Adli Tıp heyetinin belirlemelerine göre 29 Ocak 1995 günü 3 kurşunla katledilmişti.

Ayşenur Şimşek’i kaçırıp katledenler hiç öyle gizli-saklı değillerdir, yapan da yaptıran da bellidir. Hiç kuşkumuz yok ki; katiller bir gün mutlaka hesap verecek, adalet yerini bulacaktır.

Ayşenur Şimşek’ler, Necati Aydın’lar, Behçet Aysan’lar ve mücadelemizde yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımız, yol arkadaşlarımız mücadelemize ışık tutmaya devam edeceklerdir. 29 Ocak 2013

SES MERKEZ YÖNETİM KURULU

aysenuranma2013-3


aysenuranma2013-2


aysenuranma2013-4
İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]