18 yıl önce aramızdan zorla koparılıp alınan arkadaşımız Ayşenur ŞİMŞEK’i anmak, için SES Mersin şube olarak sendika binamızda 30 Ocak 2013 Çarşamba günü basın toplantısı yapılmıştır. Açıklamayı şube başkanımız Selman GÜNBAT okumuştur.

aysenuranmamersin

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]