Sendikal hak ve özgürlükleri için mücadele eden, emek ve demokrasi mücadelesini her daim yüreğinde taşıyan KESK’li yönetici ve üyelerimiz, hukuksuzluğun ve adaletsizliğin düzeninde 200 gündür tutuklu.

25 Haziran 2012 tarihinde gözaltına alınan ve hala tutuklu bulunan yönetici ve üyelerimizin henüz iddianameleri dahi ortada yok! hala arkadaşlarımızın tam olarak neyle suçlandıklarını resmi ağızlardan duyabilmiş değiliz. Bugüne kadar önümüze çıkartılan iddianamelerde AKP kartgondermehükümetinin ileri demokrasisi, yargılamaların sendikal faaliyetler ve demokratik taleplerimiz olduğu tescillenmiştir. Bu durum aynı zamanda yargının da siyasallaştığını, AKP düzenine karşı olan ve sesini yükseltenlere karşı bir baskı aracına dönüştüğünü ortaya koymaktadır.

Özgürlük ve demokrasi alanının giderek daraltıldığı ülkemizde sendikal haklar ve sendikal mücadele iktidar için büyük bir tehdit ve korku nedeni haline gelmiştir. AKP hükümetinin tek adam rejimine eğrilen “padişahlık” düzeninde artık sömürü hacminin genişletilmesi, eşitlikçi-özgürlükçü seslerin bastırılması giderek daha da otoriterleşen bir düzeni iktidar için ihtiyaç haline getirmiştir. Bu nedenle iktidarın anti demokratik uygulamalarına boyun eğmeyen, baskılar karşısında sesini yükselten KESK emek ve demokrasi düşmanlarının her zaman hedefinde olmuş, baskı ve sindirme girişimlerine maruz kalmıştır. KESK önüne çıkarılan tüm engellere ve baskılara inat, adaletsizlik üzerine inşa edilen bu yağma ve sömürü düzenine karşı inatla ve güçlenerek yoluna devam etmeyi başarmıştır, bundan sonra da başaracaktır.

Keyfi biçimde gözaltına alınan ve 200 gündür cezaevlerinde aynı keyfilikte tutulan, haklarında davalar açılan arkadaşlarımız hiçbir suç işlememiş, tamamen sendikal faaliyetlerinden dolayı cezalandırılmıştır. Bundan önceki her tutuklamada yaşandığı gibi, savcılık tamamen emniyetin bilgilendirmesi ve yönlendirmesiyle hareket etmiş, arkadaşlarımıza tamamen sendikal faaliyetler kapsamında yapılan eylem ve etkinlikler ile ilgili sorular sorulmasına rağmen tutuklulukları devam ettirilmiştir.

Evet, 28 arkadaşımız 200 gündür emek ve demokrasi mücadelesi adına, sendikal mücadele adına tutuklu! Tutuklular ama suçlu değiller’

Artık bu suça, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, sendikalarımıza keyfi gözaltı ve tutuklamalara, baskılara derhal son verin! Derhal tutuklu arkadaşlarımızı serbest bırakın!

Özgürlüklerini 200 gündür gasp ettiğiniz arkadaşlarımız hala demir parmaklıklar arkasındayken, haklı mücadelemizi baskı altına almaya çalışan, her türlü hukuk dışı ve fiili uygulamalara karşı hiçbir zaman boyun eğmeyeceğimizi bilin!

KESK;

Faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, savaşa karşı barış, baskılara karşı özgürlük,

Irkçılığa ve şovenizme karşı emeğin birliği ve halkların kardeşliği mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir

KESK, “bizi ezen, bir kenara iten, emeğimizi görünmez kılan, bedenlerimizi metalaştıran bu sistemin çarklarına takılan çakıl taşı olacağız” diyen kadınların mücadelesine soluk katmaya;

Tüm kuşatma, bertaraf etme operasyonlarına karşı emek ve demokrasiden yana olan herkesin yüreğinde, beyninde, bilincinde yer almaya devam edecektir.15.01.2013

               KESK Adana Şubeler Platformu

           Muzaffer YÜKSEL

                                                                                     SES Adana Şube Başkanı                                         

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]