SES İzmir şubenin önderliğinde yapılan; İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Atatürk Eğt. ve Araş. Hastanesinde ve Behçet Uz Çocuk Hastanesinde iş bırakan Asistan hekimler ve Sağlık Emekçileri Bozyaka hastanesinde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirildi. Diğer Hastanelerden desteğe gelenlerle birlikte taleplerini dile getirdiler.

Eyleme TTB 2. Başkanı Prof.dr. Gülriz ERİŞGEN, TTB konsey üyesi Dr. Fatih SÜRENKÖK ve SES İzmir Şube yöneticileri eyleme asisatandoktorisbirakma3katılarak destek verdiler.

Basın açıklamasını Asistan hekimler adına Altan GÖKGÖZ yaptı.


ASİSTAN HEKİMLERİN ve SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIKTA BÖLÜŞÜM SİSTEMİNE İSYANI

Uykusuz, yorgun, nöbet ertesi ama bu G(ö)REV insanlık meselesi

İyi bir eğitim alarak uzmanlaşmak için geldikleri hastanelerde, kar odaklı sistemin ucuz işgücüne dönüşen asistan hekimler bu çürümüş gidişe dur demek için “g(ö)reve gidiyor. AKP hükümetinin iktidara geldiği günden beri, gözünü diktiği sağlık sisteminin görünmeyen mağdurları olan asistan hekimler

Ucuz işgücü olarak algılanmaya

sistemin tüm angaryasını omuzlarında taşımaya asisatandoktorisbırakma2

36 saate varan nöbet sürelerine

Gittikçe kesilen ücretlerine

uzmanlık eğitimi haklarının ihlal edilmesine

örgütlü taciz ve mobbinge

hastayla karşı karşıya getirilmelerine

asistan hekim emeğinin adaletsizce ve insafsızca sömürülmesine, değersizmiş gibi gösterilmesine ve görev yapamaz hale getirilmesine,

iş huzurunun köküne kibrit suyu döken performans sistemine karşı sesini yükseltiyor.

Biz asistan hekimler ve sağlık çalışanları olarak; insanca yaşam ve eğitim hakkımıza sahip çıkmak, sorunlarımıza dikkat çekmek için bugün İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Behçet Uz Çocuk Hastanesinde tüm sağlık çalışanları ile “asistan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorunlarını yöneticilere ve ilgilere aktarma etkinliği yapıyoruz ve“iş güvencesi, gelir güvencesi, gelecek güvencesi ve sağlık hakkına sahip çıkmak için”G(ö)REV’deyiz.

-İş güvencemize, Gelir güvencemize ve Gelecek güvencemize ilişkin uygulanan AKPnin dolar kokan sağlık politikalarına…..İSYAN EDİYORUZ.

TALEPLERİMİZ

·         ödemelerin güvenceli biçimde temel ücrete eklenerek ve emekliliğe yansıyacak şekilde verilmesini talep ediyoruz. Hakkımız olan emeğimizin karşılığını istiyoruz.

·         Sağlık kurumlarında öncelik işletmecilik ve kara değil, Halkımızın nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için bilimselliğe Yeterli ve uluslararası standartlara uygun uzmanlık eğitimini almak iasisatandoktorisbirakma1stiyoruz.

·         Ek, Eğitim ve Araştırmaya öncelik verilmesini istiyoruz.

·         Otuz altı saat ve üzerinde çalışmaya zorlanmaya karşı çalışma süresi ve çalışma şartlarının düzeltilmesini istiyoruz.

·         Fiziki ve teknik yetersizliklerin düzeltilmesini istiyoruz.

·         İş güvencesi, Gelir güvencesi, Gelecek güvencesi ve Can güvencesi…..İSTİYORUZ.

Bugün İzmir deki Üniversite ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde sorunlarımıza sahip çıkmak için bir adım öne çıktık ve sesimizi yükselttik. Biz biliyoruz ki;yurdumuzun dört-bir yanındaki bütün asistan arkadaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının yürekleri ve kardeşçe, dostça selamları bizlerle olacak. Bizlerden de bu haklı duruşumuza destek veren tüm sağlık çalışanlarına SELAM OLSUN.

Bilinmelidir ki; sizin kar anlayışınız için 36 saat nöbet tutturduğunuz asistan hekimler, insanca yaşam ve eğitim hakları için çok daha uzun süreler g(ö)revde kalabilir.

Uykusuz, yorgun, nöbet ertesi ama bu G(ö)REV insanlık meselesi.

İnançla ve kararlılıkla.

 

TTB – SES İZMİR ŞUBE

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]