15.12.2012 Cumartesi günü Sendika Şubemizin düzenlediği dayanışma yemeğine 150 kişi civarında üyemiz ve dostlarımız dayanismayemek1katılmıştır. Yemeğimize Türk İş Bölge, DİSK Bölge Başkanları yöneticileri, TTB, Dev Sağlık İş, Eğitimsen, Tarım Orkam Sen, Haber Sen, BES Yöneticileri, ÖDP, EMEP, CHP, BDP,HDK, Halkevleri Temsilcileri katılmıştır.

Yemeğimiz Şube Başkanımızın açılış konuşması ile başlamış, slayt gösterisi, müzik ve oyun havaları ile eğlenerek dostluk kardeşlik içinde geçmiştir. Daha önceki Şube Başkanlarımız Ali DİNİGÜZEL ve Dr. Mehmet ANTMEN teşekkür konuşması yaptı. Genel Başkanımız Uzm. Dr. Çetin ERDOLU’ da telefonla mesajını sunmuştur.

dayanismayemek2

dayanismayemek3

dayanismayemek4

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]