EMEKLİLİĞE YANSIYAN SAĞLIK HİZMET TAZMİNATI İSTİYORUZ! 
Değerli basın emekçileri;
Sağlık alanındaki yıkım her geçen derinleşerek büyüyor. Kamu Hastane Birlikleri ve 10 bin 300 yeni yöneticilerle sağlıktaki tahribat ve özelleştirme çabaları ile sağlık paranın hükümranlığına teslim edilme yarışında. Uygulanan performans sistemi ile yarı işletmeye dönüştürülen hastaneler, şimdilerde Anayasa Mahkemesi sonucunu bile beklemeden alala acele yeni sözleşmeli yöneticilerle tam işletmeye dönüştürülüyor. saglikhizmetitazminatiimza2Böylece bu uygulamayla yok edilen sağlık hakkımızın üzerine birde iş güvencesiz, sözleşmeli, esnek çalıştırma bütün bu yıkım üzerine tuz biber ekmiştir. 
Sağlık emekçileri, her gün daha yoğun çalışıp, daha fazla hasta bakıyor olmasına rağmen bir türlü emeğinin karşılığını alamıyor. Emekçilere bin bir yalan ile dayattıkları performans sistemi ile eskiden alınan ek ücretler bile alınamamaktadır. Üstelik bu sistemde iş barışı bozulduğu gibi, tıp fakültelerinde eğitimden bilimsel araştırmalara değin her alanda ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır.
Sağlık emekçileri her ay artık ne kadar kayıplarının olduğuna bakıyor. Neredeyse hiç kimse dağıtılan ek ödemelerin üstüne çıkamıyor, yâda cüzi oranlarda kalıyor. Yani performans alamıyor. Sağlık emekçileri performans sistemi sonrasında yoğun çalışmaktan; eve, ailesine kendisine vakit ayıramaz hale gelmiştir. Yıllık izinlerini almaktan bile korkar hale gelmişlerdir.
Yine bu sistemin uygulanmasıyla çalışanlar arasında mesleki hastalıklar arttığı gibi dayanışma zedelendi Rekabet artarak dayanışma bozuldu. Üstelik performans ödemeleri emekliliğe yansımadığı için sağlık emekçilerini açlık sınırında bir emeklilik bekliyor. 
Değerli basın emekçileri, bizler hükümetin basını yanlış yönlendirmeleriyle fahiş ücretler alarak çalışmıyoruz. Ağır ve tehlikeli iş kapsamına alınması gereken sağlık hizmetlerinde yıllardır binbir türlü fedakârlıkla, hastalık riski altında sözleşmeli, taşeron, 4-A, 4-B gibi farklı istihdamda, farklı ücretlerle çalışmaya zorlanıyoruz.
Toplu sözleşme komedisiyle verilen yüzde 4+4 zamları vergi dilimine takılarak sağlık emekçilerinin eline geçmemektedir. Üstüne doğal gaz, elektrik, benzin vb. zincirleme zamlarla durum giderek kötüleşmektedir. 
Oysa sağlık ekip hizmetidir. Sağlık hizmeti bütün ekibin ortak emeği sonrası gerçekleşir. O yüzden ekibin içerisine performans kriterleri yerleştirmek sağlık hizmetini olumsuz etkiler. 
ZAMAN; MEVCUT PERFORMANS YÖNETMELİKLERİNE
DAVA AÇIP, BEKLEME ZAMANI DEĞİL! 
Neredeyse altı ayda bir değişen yönetmeliklere göre dağıtılan performansa dayalı döner sermaye davaları mahkemelere yığıldı. Kazanılan dava bir saglikhizmetitazminatiimza1sonraki yönetmelikle boşa düşürülüyor. Yıllardır davalar açılıyor ama sağlık emekçilerinin ücretleri hep geriye gidiyor. Artık Yeter! İş barışını-sağlığımızı bozan, hastayı puana dönüştüren performansın kölesi olmak istemiyoruz. 
ARTIK PERFORMANSIN ŞU VEYA BU YÜZDESİNİN DEĞİŞMESİNİ DEĞİL TOPTAN ÇÖPE ATILMASINI İSTİYORUZ. PERFORMANS YERİNE EMEKLİLİĞE YANSIYAN SAĞLIK HİZMET TAZMİNATI İSTİYORUZ 
Dışarıdan hizmet alımına, taşeron çalıştırmaya son verilmesini istiyoruz,
Ek göstergelerimizin mevcudun iki katına çıkarılmasını istiyoruz
Özel hizmet tazminatlarımızın 3 kat arttırılmasını istiyoruz,
Mevcut nöbet katsayılarının 8 kat arttırılmasını istiyoruz
Sağlık emekçilerinin en düşük aylığının 4 kişilik aile için belirlenen “yoksulluk sınırının’’ üzerine çıkarılmasını istiyoruz,
Bunun için; sağlık ortamının piyasalaştırılmasına, esnek, güvencesiz, düşük ücretle çalışmaya, performans ücretlendirmesine HAYIR diyoruz! 
Biz SES olarak emekçilere güvenmeyen onları her gün çeşitli yalanlarla bölmeye çalışan türlü bahanelerle eylem kırıcılığı yapan yapılara rağmen ısrarla mücadelemize devam edeceğiz. Emekçilerin bölünmesine müsaade etmeyeceğiz
Bu sistem kaldırılana emeğimizin karşılığı verilinceye kadar mücadelemizi ısrarla sürdüreceğiz.’ Sağlık Hizmet Tazminatı istiyoruz’ diyerek 26 Kasım -14 Aralık’a kadar Sağlık Bakanlığına gönderilmek üzere tüm Türkiye’de sağlık çalışanlarıyla buluşup, imza kampanyası yapacağız. Tüm hastane önlerinde bu imzaları toplayacağız ve herkese ücretsiz, nitelikli ve eşit hizmet vermek istediğimizi anlatacağız.’Ne fabrika ne darphane burası hastane’ diyerek Hastaları müşteri, bizleri de sözleşmeli köle yapmaya çalışan bu siteme karşı, sağlık çalışanlarının insanca yaşayacak bir ücret ve insan onuruna yakışır bir sağlık hizmeti için SES olarak mücadele edeceğiz.

Bu amaçla tüm sağlık emekçilerini gerçek sendikaya Yani SES’ e davet ediyoruz.

SES MANİSA ŞUBE YÖNETİMİ ADINA

Serpil DENİZ Şube BAŞKANIFormun Üstü

Formun Altı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]