AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EMEKÇİLERİ ÇALIŞMA ŞARTLARININ DÜZELTİLMESİNİ İSTİYOR

Facebook
Twitter
WhatsApp

22-27- KASIM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASINDA

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EMEKÇİLERİ ÇALIŞMA ŞARTLARININ DÜZELTİLMESİNİ İSTİYOR

 

Kamu Hastaneleri ile ADSM’ ler de özelleştirilecek diş tedavisini de piyasaya açacaktır. Asıl amaç rekabet ve kar etmek olacaktır. Çalışanlar performans ücretleriyle değerlendirilecek, ekip hizmeti yok olacak, çalışanlar arasında rekabet yaratılacak, kaliteli malzeme temin etmek zorlaşacaktır. ADSM’ ler de A B C D E olarak sınıflandırılacak.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri de Kamu Hastane Birliklerine bağlanarak ilk kutlamasını yapıyor. Ne değişti, hizmet alanlarının agizdissagligihaftasiacikalamaağız ve diş sağlığında bir düzelme mi oldu, hizmet sunanların çalışma şartları mı düzeldi. Sağlık emekçileri çalışma ortamları yine toz yine mum kokuları, havasız, penceresiz, yetersiz mekanlarda çalışma, bunların sonucunda meslek hastalıkları boyun ve bel fıtığına yakalanma, alerji ve göğüs hastalıkları ile karşı karşıyadır.

            Hastanelerde iş sağlığı ve iş güvenliği kurulları, meslek risklerinin tehlikelerini tespit edip önlemleri alınmalıdır. Korumalar sağlanmalıdır. Çalışanlar periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirilmelidir.

            ADSM’ ler de sağlık emekçileri ağır iş yükü altında çalışmaktadır. Diş teknisyenlerinden 22 iş gününde 33 parça protez, 22 parça tamir ve besleme yapması istenmektedir. Bu çok ağır bir iştir. Toplamda 25 altına düşürülmelidir.

            Diş tabipleri günde 80 civarında hastaya bakmaktadır oysa Diş Hekimlerinin muayene süresi uzundur. Karşılığında aldıkları ek ödeme (Döner Sermaye Payı) performans ücreti diğer Hekimlere göre çok düşüktür, hemen yükseltilmelidir. Günlük hasta sayısının düşürülmesi için yeterli kadroları tahsis edilmelidir. Özellikle çene cerrahı bulunmamakta insanlar aylar sonrasına randevu almaktadır.

            ADSM (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri) de çalışanlar sağlık emekçilerine yıpranma payı ödenmeli, ADSM’ ler riskli özellikli birimler olarak kabul edilmelidir.

            Tüm çalışanlar iş güvenceli, kadrolu olmalı, ücret ve döner sermaye adaletsizliğine son verilmeli, insanca yaşayacak bir ücret verilmelidir. Aldığı ücretin %20 sine kadar emekliliğe yansıyan Döner Sermaye payı ödenmelidir. Performansla çalışma iptal edilmelidir. Bu günün şartlarında emekliliğe yansıyacak aylık Diş Hekimi 6.000, lisansiyer teknisyen, hemşire, memur 5.400, önlisanslar 4.700, lise mezunları 4.000, ortaokul mezunları 3.500 gibi bir skala ile ücretlendirilmelidir

            Personel yetersizliği giderilmeli, çalışma ortamı fiziki, sağlık ve güvenlik yönünden uygun hale getirilmeli. Çalışmalarda kullanılan malzemelerin hem çalışanların sağlığı hem hizmet alan yurttaşların sağlığı açısından kaliteli olmalıdır.

            Koruyucu diş sağlığına önem verilmelidir.

            SES iş güvenliği, gelecek güvenliği, ücret güvenliği için kaliteli, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti için mücadelede kararlıdır.

             

Muzaffer YÜKSEL

SES Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]