SES ve KESK’li değerli mücadele arkadaşlarım

2012 yılında;

Alın terimizle yarattığımız kaynakları sermayeye peşkeş çeken uygulamaların hızı arttı. Güvencesiz, kölece çalışma, işsizlik ve yoksulluk daha da derinleşti. İş kazaları adıyla cinayetler pik yaptı.

Sağlık, eğitim, barınma, ulaşım gibi temel haklarımız daha fazla metalaştırıldı.

Kadın cinayetleri, toplumsal şiddet adeta kültürel bir hal haline getirilmeye ve sıradanlaştırılmaya çalışıldı. Bu şiddet kültüründen hiç olmadığı kadar sağlık emekçileri de nasibini aldı.

Komşu ülkelerle bizim olmayan bir savaşa girme aşamasına geldik. İçeride ise çatışmalar hiç olmadığı kadar yoğunlaştı. Bu ülkenin çocukları daha fazla hayatını kaybetti. Ağlayan analara yenileri eklendi.

Tüm bu olumsuzluklara itiraz eden; barış hak ve özgürlük isteyen kimlik ve inanç taleplerini dile getiren, emek ve demokrasi mücadelesi verenler yani bir arada insanca ve onurlu bir yaşam isteyen toplumun tüm örgütlü kesimleri yargı ve yürütme kıskacında nefessiz bırakılmaya çalışıldı.

Bu karanlık tablo içinde geçirdiğimiz 2012 yılı umudu büyüten, güneşli ve özgür yarınları müjdeleyen ciddi bir mücadele pratiğini de açığa çıkardı. Bu mücadele pratiği öyle bir sinerji açığa çıkardı ki korkunun bütün zincirlerini kırdı. Adli ve idari soruşturmaları, göz altıları, tutuklamaları ve tüm baskıları anlamsız bir hale getirdi. Bu mücadele pratiğinin açığa çıkarılmasında örgütümüzün yani sizlerin payı çok büyüktür.

Bu mücadele pratiği 2013 yılını emekçiler ve tüm toplum için daha fazla kazandırıcı hale getirecektir. Yeter ki bu kararlılık devam etsin. Yeter ki dayatılan örgütsüzlüğe karşı daha fazla örgütlenme ile cevap verilsin.

2013’ün özgür yarınlara dair umudu büyütmesi ve kazanımlarımızın artacağı bir yıl olması dileğiyle tüm mücadele arkadaşlarımın yeni yılını kutluyorum.

Selam ve sevgilerimle. 21 Aralık 2012

Mehmet Sıddık AKIN

SES Genel Sekreteri

Sincan 1 nolu F Tipi Cezaevi

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]