Ulusal ve Yerel basında yer alan K.G ile ilgili olarak yaşanılanlardan büyük üzüntü duymaktayız. 13 yaşındaki K.G devletin koruma ve bakımı altındayken tecavüze uğraması düşündürücüdür. Bir çocuğun devlet tarafından koruma altına alınması; o çocuğun her türlü tehlike ve risklerden kgaciklama1korunması anlamını taşırken, bakım altına alınması ise; o çocuğun her türlü fiziksel,psiko-sosyal , eğitim v.b gibi ihtiyaçlarının karşılanması anlamına gelmektedir.

Ancak görüyoruz ki Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Bakım ve sosyal Rehabilitasyon Merkezinde; K.G korunamamış ve çocuğa gerekli bakım hizmeti sunulamamıştır.Zaten mağdur olan K.G mağduriyetinden dolayı koruma ve bakım altına alınmış ancak burada yeterli hizmeti alamadığından dolayı bir kez daha mağdur olmuştur.

Söz konusu haberlerde çocukların istedikleri zaman kurumdan kaçabildikleri,Devletin himayesine girmiş olan bu çocukların tamamen başıboş kaldıkları ve kurumdan herhangi bir hizmet almadıkları anlaşılmaktadır.

Oysa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının (Değişik: 08/11/2010-27753 RG/ 1 Md) “Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği”nin 2.Maddesine göre;

 

MADDE 2 – (1) (Değişik: 08/11/2010-27753 RG/ 3 Md) Bu Yönetmelik, suça sürüklenen veya

ceza infaz kurumundan salıverilen çocuklar ile duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara

ramış ve sosyal rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu tespit edilen çocuklardan haklarında bakım

tedbiri/korunma kararı verilen çocukların; temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal,

psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın

çevrelerine dönmelerini veya bir sonraki sosyal hizmet modeline hazır hâle gelmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur “ şeklinde ifade edilmiştir.

 

Söz konusu kurum yasal mevzuatı yerine getiremediğinden dolayı koruma ve bakım altındaki çocuklar “ çeşitli risklerle karşı karşıya gelmektedir.” ASP İl Müdürlüğüne bağlı kuruluş görevi ve sorumluluklarını yerine getiremediğinden dolayı K.G tecavüze uğramıştır.

Her ne kadar yasal işlem başlatılmışsa da söz konusu kuruluşta kalan diğer çocuklarında benzer risklerle karşı karşıya kalabilme ihtimalleri yüksektir. Bizler kurum bakımında olan çocukların tecavüze uğramasını istemiyoruz. Suç mağduru olmuş bu çocukların topluma kazandırılması yönünde rehabilitasyon sürecinin meslek elemanları tarafından yerine getirilmesini önemli buluyoruz.

Uzun zamandır bu çocukların rehabilitasyon süreçlerinde Sosyal Hizmet Uzmanları önemli bir görev üstlenmekteydiler ancak yakın zamanda Resmi gazetede yayımlanan “ Psikolog, sosyolog,öğretmen,Çocuk Gelişimci, Din Görevlisi ve başka meslek grubunda olan insanlara Sosyalkgaciklama2 Çalışma görevlisi ünvanı verilerek herkese bu işin yapılmasının önünü açmıştır.Bu durum verilen hizmetlerin niteliğini oldukça düşürmüştür.Bu sürecin Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından yapılması sürekli belirtilmesine rağmen, bu işin eğitimini almamış olan diğer meslek grubundaki insanların insiyatifine bırakılması çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Ancak aradan çok zaman geçmemesine rağmen ASP’ye bağlı bir çok kurum ve kuruluşta sorunlar yaşandığı görülmektedir. Söz konusu kuruluşlarda taşeron işçileri 2 misline çıkarken yeterli düzeyde meslek elemanlarının alımı yapılmamaktadır.Dolayısıyla çocuklar bu konuda hiçbir eğitim almamış kişilerin tutum ve davranışlarına maruz bırakılmaktadır.

Kurumda kalan çocuklara meslek elemanlarınca rehabilitasyon hizmeti sunulamadığından çocuk bulunduğu kuruluştan kaçma davranışı gösterebilmektedir.K.G olayı da bu düşüncemizi doğrulamaktadır.

Bizler Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şunları sormak istiyoruz

– Şayet söz konusu kuruluşta yeterli meslek elemanı yoksa K.G neden başka bir ile nakil edilmedi?

-Şayet Yeterli meslek elemanı varsa rehabilitasyon hizmeti neden verilemedi?

– Şartlar ve koşullar değiştirilecek mi?

– Şartlar ve koşullar değiştirilmeyecekse daha kaç çocuğun tecavüze uğraması gerekiyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlara “ bu işin eğitimini almamış kuruma ve konuya uzak yöneticilerin siyasi yollarla görevlendirilmeleri sonucu kuruluşlar işlevsizleştirilmektedirler ve bunu cezasını kuruluşlara kalan çocuklar ödemektedirler.

Bizler bu ve buna benzer olayların ört-bas edilmesinden rahatsız oluyoruz. Çocuklarımızın devlet kurumları tarafından ihmal ve istismar edilmelerini doğru bulmuyoruz. Söz konusu olayda ihmali olan ya da görevi kötüye kullanan kişilerinde yargılanma sürecine dahil edilmesini istiyor, bu olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.11/12/2012

 

 

                                   Şanlıurfa Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

                                   Şanlıurfa Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Şubesi

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]