SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM İLE HEKİM VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET ARTARAK DEVAM EDİYOR

Facebook
Twitter
WhatsApp

Dikili Devlet Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Uğur Neşet DEMİR’in hasta tarafından saldırıya uğrayarak bıçaklanması, Dikili Devlet Hastanesi SES İşyeri Temsilciliği ve hastane çalışanları tarafından basın açıklaması yapılarak protesto edildi.

Basın açıklamasına TTB MK üyesi Dr. Fatih SÜRENKÖK, SES İzmir YK üyeleri Ali Ekber ÖZTÜRK, Rukiye ÇAKIR, Şube Avukatı Hasan Hüseyin EVİN, Dikili Belediye Başkanı Osman ÖZGÜVEN, CHP ve ÖDP Dikili İlçe Başkanları ile hekim ve sağlık çalışanları katıldı. Ayrıca Başhekim, Dikili Savcısı ve emniyet amiri ile olay hakkında görüşme yapıldı.

TTB MK üyesi Fatih SÜRENKÖK yaptığı açıklamada hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin münferit olmadığı artık sıradanlaştığı, şiddetin asıl nedeninin Sağlıkta uygulanan dönüşüm programı ile hasta hekim ilişkisi yerine müşteri işletme ilişkisinin geçerli olduğunu ifade ederek, eskiden olduğu gibi hasta, sağlık çalışanı ve hekim ilişkisinin tekrar hayata geçirilerek hastaların hemşire ve ebe teyzeleri ile hekim amcaları olmak istediklerini belirterek saldırıyı kınadı.

SES İzmir Şube tarafından yapılan basın açıklamasını Yönetim Kurulu üyemiz Rukiye ÇAKIR yapmıştır .

 

HEKİMLERE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET DEVAM EDİYOR

Genel cerrahi uzman doktoru Uğur Neşet Demir, görev yaptığı Dikili Devlet Hastanesi koridorunda bıçaklı saldırıya uğramıştır. Hekim arkadaşımıza saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmış ve sorgusu devam etmektedir.

Bugün 21.09.2012 cuma günü saat 09.30 civarında Genel cerrahi uzman Dr. Uğur Neşet Demir acil servisten hasta konsültasyonuna çağrılması üzerine, poliklinikten acil servisteki hastaya bakmak üzere acil servise giderken hastane koridorunda saldırıya uğrayarak sağ bacağında kesici delici alet yaralanmasına maruz kalmıştır. Hekim arkadaşımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

dikilisiddetBaşta Genel cerrahi uzman doktoru Uğur Neşet Demir olmak üzere Dikili Devlet Hastanesinde görev yapan bütün arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendilerine bu süreçte talep ettikleri tüm hukuksal desteği sunacağımızı ve kurum olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

           Bu olay artık Türkiye’de tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ne şartlarda çalıştığının bir diğer göstergesidir.

            Hekime ve sağlık çalışanına yönelik şiddet durmak bilmiyor. Sağlık Bakanlığı oturup samimiyetle durumu değerlendirmelidir. Sorunun genel geçer ifadelerle ya da genelge yayınlayarak çözülemeyeceği apaçık ortadadır. Uyarılarımıza rağmen ne yazık ki etkili önlemler alınmamakta, sağlık çalışanlarını hedef gösteren dil ve tarz devam etmektedir.

            Tüm yurttaşlarımıza bir kez daha hatırlatıyoruz. Hekimler ve sağlık çalışanları sizin en zor zamanlarınızda  yardımınıza koşan can dostlarınızdır. Onlar sizin için en iyisini yapmak amacıyla özveriyle çalışmaktadırlar. Sağlık çalışanlarına karşı sözlü ya da fiziki şiddete yönelmenizin hiçbir tutar yanı yoktur.

Sözün bittiği noktadayız.

            Bu şiddet ortamı devam eder ise, ne yazık ki, sizleri tedavi edecek sağlık çalışanı, ameliyat edecek genel cerrahi uzmanı bulamayacaksınız.

            Hastanın müşteri, hekimin tüccara dönüştüğü bu karanlık sağlık sistemine daha fazla kurban vermemek için; hastasıyla, hekimiyle, hemşiresiyle, laborantıyla, sekreteriyle, firma çalışanıyla ve bil cümle tüm sağlık personeliyle, nitelikli sağlık hizmeti sunmak için iş güvencesi, can güvencesi, gelir güvencesi ve gelecek güvencesi istiyoruz.

          

                                                                   SES İZMİR ŞUBE

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]