Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Servisi’nde çalışan hemşire E.K, 5 Ekim 2012 saat 11:00 sularında bir hasta yakını tarafından -hastasına bakılmadığı gerekçesiyle- darp edildi. Olayın ardından 3 gün psikiyatri servisinde tedavi gören E.K’ ye darp raporu verildi. SES Denizli Şubesi, yaşanan olayı ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti olayın yaşandığı Denizli Devlet Hastanesi önünde basın açıklamasıyla protesto etti.

denizlisaglikcisiddet2Grup adına basın açıklamasını okuyan SES Denizli Şube Başkanı Türkan Okyaz; ” Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığını anlatmaya çalıştığımızda Sağlık Bakanı buna inanmadığını, eskiden de şiddetin olduğunu, şimdi görünürlüğünün arttığını belirtiyor. Hastanelere kameralar koyarak beyaz kodlar koyarak şiddetin önleneceğini düşünüyor.Tablo ortada sayın bakan; sizin ve pek çok siyasetçinin hekimleri ve sağlık çalışanlarını aşağılayan, hedef gösteren söylemleriniz, sağlığı bir tüketim nesnesine çeviren ‘sağlıkta dönüşüm’ sayesinde sağlık çalışanları dayak yiyorlar! Öldürülüyorlar! Hekimlik değersizleşti. Sağlık çalışanının beyaz gömleğine kendi kanları bulaştı.Sağlık ortamını öyle bir hale getirdiniz ki artık koyduğunuz kameralarla sadece şiddeti kaydediyorsunuz.Sağlık bakanı ciddiyetle bu durumu değerlendirmelidir.Hastanın müşteri, hekimin tüccara dönüştüğü karanlık sağlık sisteminde daha fazla kurban vermemek için hastasıyla, hemşiresiyle, laborantıyla, sekreteriyle ve bilcümle tüm sağlık personeliyle nitelikli sağlık hizmeti sunmak için iş güvencesi, can güvencesi, gelir güvencesi ve gelecek güvencesi istiyoruz, yetkilileri -başta sağlık çalışanlarının darp edilmeden ve hayatını kaybetmeden- sorunlarımıza karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz” Dedi.denizlisaglikcisiddet1

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]