10 Ağustos 2012 Cuma günü saat 10.30 da DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan cuma 10.30 eylemi SES işyeri temsilcisi Yüksel ÖZMEN tarafından sağlık çalışanlarının genel sorunları üzerine ve hastanede idarece uygulanmak istenen işe giriş ve çıkışlarda yüz tarama sistemini çalışanların istemediğini ve hukuka aykırı olduğunu belirtti. Ardından SES Genel Başkanı Dr. Çetin ERDOLU dün İzmir/foça da dokuzeylul10.08.2012-4yaşanan bombalı saldırının sağlık çalışanlarının kabul etmesi mümkün değildir dedi, AKP nin yaptığı savaş çığırtkanlığının Malatya başlayıp İstanbul’a sıçrayan olayların temel sebebi olduğunu belirtti. Sağlıktaki piyasalaşmanın sağlık çalışanları ve halkımızı mağdur ettiği bir dönemde SES olarak mücadeleye hız kesmeden devam edeceğini ve sağlık çalışanlarının mücadelesinin birleşik bir emek mücadelesi ile ivme kazanacağını belirtti.

Daha sonra hastane başhekimliği ile görüşmeye geçildi. Görüşme neticesinde;

         1- saat 11.30’da DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği adına Başhekim yardımcısıyla içlerinde SES Genel Başkanı Dr. Çetin ERDOLU, SES İzmir Şube Sekreteri Ahmet ULAŞOĞLU, Şube Yöneticisi Hüseyin UĞRUN ve işyeri temsilcileri Yüksel ÖZMEN ve Murat BORAN’ın olduğu bir heyetle gerçekleştirilen görüşmede ağırlıklı olarak uygulamaya konmak istenen yüz tarama sistemiyle mesai giriş çıkış kontrolünün anayasa, uluslararası sözleşmeler, yargı kararları ve insan haklarına aykırı olması nedeniyle yeniden değerlendirilerek uygulamadan vazgeçilmesi talebimiz iletilmiş, buna yönelik olarak da şube talebini içeren kurumsal bir yazı verilmiştir. Başhekimliğin bu görüşme kapsamı içinde verilen yazı belirtilen görüşler ve daha sonra aktarılacak olan mahkeme yargı kararlarının bütünü üzerinde konuyu yeniden değerlendireceği ve bunu üzerinden çıkacak olan sonucun sendikamıza bildirileceği yanıtı alınmıştır.

         2- Hastane yönetimiyle yetkili sendikanın hastanede alınan kararların yürütülmesi ve karar alınma sürecine katılması gerektiği başhekim yardımcısı tarafından ifade edilmiş sendika heyeti de karar süreçlerine ve karar alan kurullara yetkili sendika temsilcilerinin de bulunması isteğini önermiştir. Bu önerinin yönetime iletileceği ve değerlendirileceği ifade edilmiştir.

 

            SES İZMİR ŞUBE


dokuzeylul10.08.2012-1

dokuzeylul10.08.2012-2

dokuzeylul10.08.2012-3

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]