Bizler Tepecik Eğitim Araştırma hastanesinin hemşireleriyiz. Hastanemiz İzmir’in en büyük hastanelerinden biri. Bütün hastanelerde olduğu gibi hastanemizde de büyük yükü biz hemşireler omuzlamaktayız. Bizler mesleğimizin gerektirdiklerini yapmaktan şikâyetçi değiliz. Biz mesleğimizin gereklerini yerine getirmek isteyenler olarak aşırı iş yükü ve eşitsiz çalışma koşullarına karşı çıkıyoruz.

Sayın meslektaşlarımız

Bizler kar getirmesi gereken bir işletmenin, hastasını müşteri olarak gören   zihniyetin bir parçası olmayı reddediyoruz. Bu zihniyet bizden izmirtepecikhemsire1dinlenmeksizin çalışmamızı istiyor. Oysa 850 hemşirenin çalışması gereken yerde 640 hemşire çalışıyor. Üstelik bu hemşirelerin 95’i hemşirelik dışı işlerde çalıştırılıyor. Toplam 159 hemşire ayrıcalıklı bir konumda nöbet tutmazken bizler gece gündüz, dinlenmeksizin çalışmak zorunda kalıyoruz.

Kadrolaşma, aramızda uçurumlar oluşturuyor. Aramızda ayrıcalıklılar, nöbetlerden muaflar ve durmaksızın çalışmaktan tükenme noktasına gelmiş iki kesim var.  Mesleğine yıllarını vermiş, deneyimli arkadaşlarımız dururken hiç hak etmeyenler siyasi torpiller yoluyla terfi ettiriliyor, hemşirelik hizmetini keyfi bir şekilde yönlendiren konumlara yerleştiriliyorlar. 

Bizler, işimizin gerektirdiği dikkati, sabrı ve özeni yitirmeksizin yeterli dinlenme, insanca çalışma ortamı istiyoruz. Çalışma ortamımız gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Sağlık sisteminin çöküşünün ve sağlığın bir ticaret haline getirilişinin sorunlarını yaşıyoruz.  Meslektaşlarımıza yönelen, baskı, saldırı, hakaret ve yıldırma uygulamaları çalışma huzurumuzu dağıtıyor. Yöneticiler bütün zamanlarda olduğu gibi bizleri karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar.

Bizler, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşireleri olarak hem hizmet verdiğimiz hastalarımız açısından hem de çalışanlar açısından insanlık onuruna yakışır bir hastanede çalışmak istiyoruz.

Hizmeti alanlar arasında da verenler arasında da eşitlik istiyoruz.

Fakat  sorunlarımızı defalarca ilettiğimiz yöneticilerden “konumlarını kaybetmek istemediklerine” dair cevaplar alıyoruz. Bu nedenle diyalog yollarımız tükendi. Mücadele etmekten başka çaremizin kalmadığı konusunda birleştik. Taleplerimiz karşılanıncaya kadar susmayacağımızı, baskılara ve yıldırma politikalarına karşı mücadele edeceğimizi tüm duyarlı kamuoyuna duyuruyoruz.

SES İZMİR ŞUBE

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]