12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun birçok yeni düzenleme getirmiştir. 6354 sayılı Kanunun 23. maddisi ile 6283 sayılı hemşirelik kanununa geçici 3. madde eklenmiştir. Buna göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile (12 Temmuz 2012) ebelik diplomasına sahip olduğu halde en az 3 yıldan beri yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi belge ile belgelendiren ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde talepte bulunanlar, hemşirelik yetkisi ile görevlerine devam edecekleri belirtilmektedir. Bu durumda bu haktan yararlanmak isteyen ve durumu uygun olan ebelerin aşağıdaki dilekçe ile kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.


 

 

……………………………………….BAŞHEKİMLİĞİ’NE

                                                                                             ………….

 Halen hastanenizde ebe kadrosunda görev yapmaktayım.

 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun birçok yeni düzenleme getirmiştir. Bu düzenlemeler içinde;

 6354 sayılı Kanunun 23. maddisi ile 6283 sayılı hemşirelik kanununa geçici 3. madde eklenmiştir. Buna göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile (12 Temmuz 2012) ebelik diplomasına sahip olduğu halde en az 3 yıldan beri yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi belge ile belgelendiren ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde talepte bulunanlar, hemşirelik yetkisi ile görevlerine devam edecekleri belirtilmektedir.

 Yukarıdaki yasal düzenlemeye dayanarak bu haktan yararlanmak istiyorum.

 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. …/…/2012

 

EK: 3 Yıldır Fiilen Hemşirelik Görev Yaptığıma DAir Belge

                                          

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]