ADANA : 2012 YILI TOPLU SÖZLEŞMEDE %4 OCAK %4 TEMMUZ MAAŞ ZAMLARI SONUÇLARI DEĞERLENDİRMEMİZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

2012 YILI TOPLU SÖZLEŞMEDE NELER İSTEDİK

 1-      2012 Yılı için en düşük Kamu Emekçisi maaşının 2.145,00.TL. ye yükseltilmesini, bu

çerçevede tüm Kamu Emekçilerinin maaşlarına %30 zam yapılmasını

2-      Kamuda sözleşmeli, taşeron gibi farklı statülerdeki güvencesiz çalışmaya son

verilmesini, tüm çalışanlara iş güvencesi sağlanmasını

3-      Tüm ek ödemelerin emekli aylığına yansıtılmasını, maaşların vergi dilimi artışından

etkilenmemesini

4-      Ek ödemelerde ücret adaletsizliğine son verilip gerçekten eşit işe eşit ücret ödenmesini

5-      İdarenin Sendikalar ve üyeler üzerinden çeşitli yöntemlerle uyguladığı baskılara,

ayrıcalıklara son verilmesi, özgür örgütlenme ortamının sağlanması, her sendikanın kendi üyeleri adına Toplu Sözleşme imzalayabilmesini

 

İSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN NE YAPTIK

 

1- İnsanca yaşam için eşit, özgür, demokratik bir Türkiye şiarıyla 8 Ekim 2011 tarihinde

Ankara’ da miting düzenledik

2- Özel Yetkili Mahkemelerin ve Terörle Mücadele Yasasının kaldırılması, gözaltıların

durdurulması, tutukluların serbest bırakılması talebi ile 3 Aralık 2011 de Ülke genelinde basın açıklaması yaptık

3- Grevli toplu sözleşme, güvenceli istihdam, insanca yaşanacak temel ücret, baskı,

ceza ve sürgünlerin durdurulması, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması için 21 Aralık 2011 tarihinde Türkiye genelinde grev yaptık. GSS’ ye, Aile Hekimliğine, Kamu Hastane Birliklerine karşı çıktık.

4- Eğitim sistemini kaosa sürükleyen ve 4+4+4 olarak bilinen kız çocuklarının oranını

azaltarak, çocuk gelinliği ve çocuk işçiliğinin önünü açan bu temel eğitimi paralı hale getiren, piyasalaştıran, ticaretleştiren Eğitim Yasalarına karşı 28-29 Mart 2012 eylemlerini yaptık

5- Grevli Toplu Sözleşme, insanca yaşanacak bir ücret, güvenceli istihdam, ek

ödemelerin emekliliğe yansıtılması, vergi artışından etkilenmemesi, baskıların son bulması, AKP ve yandaşları tarafından oynanan Kamu Emekçilerini sefalete mahkum eden toplu sözleşme oyunu 23 Mayıs 2012 tarihinde Ülke genelinde grev yaparak deşifre ettik.

 

Siyasal İktidara sırtını dayayarak yandaşlık anlayışı ile Sendikal mücadele verilemeyeceğini ispat ettik. Grev yaptık. İşte üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için görevli Sendikamız ve Konfederasyonumuz sorgulanmaktadır.

   

2012 YILI İÇİN HÜKÜMETİN VERDİĞİ %4+4 ZAMMI

 

 

2012 Yılında Ocak ve Temmuz ayında bir hemşirenin maaşına yapılan %4+4 zammı 101,00 TL. olurken aynı dönemde vergi artışı 48,00.TL. dir ve dolayısıyla 63,00 TL. zam almış olacaktır. Aynı şekilde bir doktor 147,00.TL zam alırken onunda vergisi 93,00. TL. artmış olup maaşına 54,00. TL. zam almış oluyor. Bu diğer meslekler için (memur, teknisyen, hizmetli vs.) de değişmiyor. Aynı şekilde maaşlara zamlar daha düşük oranda tekabül ediyor. Buna paralel olarak alınan ek ödemeler (döner sermaye katkı payı) aynı oranda düşüyor.

 

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR

 

1- Sağlığın piyasalaştırılmasını, sağlıkta dönüşüm programına karşı mücadele düzenli,

sürekli, kesintisiz devam edecek, Sağlık Halk Meclisleri oluşturularak halkımızı da mücadeleye katacağız. GSS’ nin yetmeyeceğini teminat paketi içinde yer almayan ödemelerin cepten ödenecek tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası kanalıyla özel sağlık sigorta şirketlerince ödenecek ve fert başına aylık 50,00. TL. ödenmesi gerekir. (çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalıklar sigortalanmayabilir)

2- Meclis gündeminde olan Kıdem Tazminatını fona devreden bölgesel asgari ücret

sistemini getiren ve istihdam büroları düzenleyen toplu iş ilişkiler yasasına karşı mücadeleyi sürdüreceğiz.

3- Bizler demokrasiyi, bağımsızlığı, barışı, özgürlüğü, bir arada yaşamı, grevli toplu

sözleşmeyi, emeği savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bizler emeğin, emekçinin, emeklinin sesiyiz.

4- Bizler geleceğine, eğitime ve sağlık hakkına sahip çıkan, öğrencinin, öğretim

üyelerinin, akademisyenlerin, aydınların ve yazarların, derelerine sularına HES lere sahip çıkan köylülerin, taşerona karşı mücadele eden, işine sahip çıkan işçilerin yanındayız.

SES bağımsız, özgür, meşru hak mücadelesini üyeleri ile beraber istemlerimizi gerçekleştirmek için sürdürecektir. 12.07.2012

 SES ADANA ŞUBE YÖNETİM KURULU

ADINA ŞB. BAŞKANI MUZAFFER YÜKSEL

12temmuztis

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]