UZMANLIK EĞİTİMLERİNİ BİTİREN HEKİMLER, ARTIK MAĞDUR OLMASIN!

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

Tıp’ta ve Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliğine göre, Ülkemizde, Tıp ta uzmanlık eğitimi, Tıp Fakültelerinde, Gülhane Askeri Tıp akademisinde, Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim Araştırma hastanelerinde ve adli tıp kurumlarında verilmektedir.

Uzmanlık eğitimi alan hekimler genel olarak uzmanlık öğrencileri olarak adlandırılırlar. Sağlık bakanlığı ve adli Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimi alan, uzmanlık öğrencileri 657 sayılı yasaya tabidir. Kadro olarak asistanlık kadrosundadırlar.

Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimi alan uzmanlık öğrencileri, 4857 sayılı iş yasasına tabi olarak çalışırlar ve Araştırma görevlisi (Asistan ) kadrosundadırlar.     Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesin de uzmanlık eğitimi alan uzmanlık öğrencileri, Sözleşmeli statüde ve Araştırma Görevlileri ( Asistan ) diye anılırlar.

Bilindiği üzere uzmanlık eğitimini tamamlayan uzmanlık öğrencileri, mecburi hizmet yasasına tabidirler. Sağlık Bakanlığına bağlı E.A. Hastanelerinden uzmanlık eğitimlerini tamamlayıp uzman olan hekimler, Mecburi hizmet kurası çekilip yeni görev yerine başlayıncaya kadar, uzmanlık eğitimini aldığı hastanede çalışmaya devam ederler. Başka bir deyişle çalışmaları süreklidir.

           Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültelerinde uzmanlık eğitimi alan, uzmanlık öğrencileri, eğitim sürelerini tamamlayıp, uzman oldukları anda Fakülte ile ilişkileri kesilir.    

Devlet Üniversitesi Tıp Fakültelerinde uzmanlık eğitimlerini tamamlayan ve uzman olan hekimlerin ilişkisi büyük oranda kesilmektedir. Bu konuda Üniversiteler arasında farklılıklar olup, bazı üniversiteler zorunlu hizmet ataması yapılana kadar ilişik kesmemekte, bazıları ise uzmanlık öğrenciliği bitimiyle birlikte üniversite ile uzmanlık öğrencinin bağını ortadan kaldırmaktadır.

Uzman olup ilişkisi kesilen uzman hekimler mecburi hizmet ile yükümlü oldukları için başka bir yerde çalışmaları yasal olarak mümkün değildir. Uzmanlık eğitimini tamamlayıp uzman olan bu hekimler, ilişkileri kesildiği andan ve mecburi hizmet kurasını çekip işe başlayıncaya kadar yaklaşık olarak 2 ay kadar süre geçmektedir. Bu süre zarfında maaş alamamakta ve ciddi anlamda mağdur olmaktadırlar.

Bu hekimlerden Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültelerinden ayrılanlardan bir kısmının SİGORTA İŞSİZLİK FONUNA başvurdukları bilinmektedir.

         Vakıf Üniversitesi tıp fakültesinden uzmanlık alanlar 4857 sayılı iş yasasına tabi olarak çalıştıkları için ve çalıştıkları sürece maaşlarından işsizlik fonuna ödenti kesildiği için sigorta işsizli fonundan yararlanmaktadırlar. Ancak Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesinden uzmanlık alanlar bu olanaktan faydalanamamakta ve ciddi anlamda mağdur olmaktadırlar.

        Devlet Üniversitelerinin bir kısmı Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile, mecburi hizmet kurası çekilinceye kadar bu konumda olan hekimleri çalıştırmaya devam ettirmelerine rağmen, çok sayıda Tıp fakültelerinde bu olanak yoktur.

        Genel Merkez olarak bu durumda olan uzman hekimlerin sorununun kökten çözümü için parlamento zemininde yaptığımız girişimler sonucu Erzincan CHP Milletvekili Dr. Muharrem IŞIK tarafından Parlamentoya bir kanun teklifi vermiştir. (teklif aşağıdadır.)

        Bu kanun teklifinin kabul edilmesi büyük oranda iktidar partisinin sorumluluğunda olacaktır. Bu nedenle bir an önce düzenleme yapılması için Sağlık Bakanını hükümet nezdinde gerekli girişimleri yapmak üzere göreve davet ediyoruz. 20 Haziran 2012

 

SES GENEL MERKEZİ

ÖNERGE İÇİN >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]