ZENGİNE YEŞİL, YOKSULA KIRMIZI IŞIK DEVRİ…….!

     Zorunlu GSS primini yatıran, katkı payı ödeyen ve özel sağlık kurumlarına giderken ayrıca ilave ücret ödeyenler, yani parası olanlar, kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarına doğrudan müracaat edebiliyorken; parası olmayan yoksullara ise bir takım koşullar getirilmektedir. Doğrudan özel sağlık kuruluşlarına başvuruları olmadığı; bu da yetmezmiş gibi parası olmayan yoksullar, yoğun bakım tedavisi, radyoterapi tedavisi, uzuv kaybı, yanık, ağır travma gibi acil tedavilerinin resmi sağlık hizmeti veren kurumlardan sağlanamaması durumunda özel sağlık hizmeti veren kurumlardan doğrudan müracaat edebilmeleri için SGK’nın yayımlayacağı usul ve esas tebliğini beklemeleri gerekmektedir.

     Sosyal Güvenlik Kurumu, 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.1.A-3 numaralı maddesine bir fıkra ekleyerek, eski yeşil kartlı, yeni GSS primi devlet tarafından ödenen (5510 Sayılı SSGSS Yasası madde 60 /c-1,c-3,c-9) hastaların özel sağlık kuruluşlarından hizmet almalarına yönelik usul ve esas belirleyeceği düzenlemesi getirmiştir. Bu değişiklik, 28 Temmuz 2012 tarihli ve 28367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlamıştır.

     Yapılan değişiklik ile ; Madde 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.1.A-3 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “ Kurum, sağlık hizmetinin sunulduğu il, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, sağlık hizmeti ihtiyacının resmi sağlık hizmeti sunucularında karşılanıp karşılanmaması, hizmetin niteliği gibi hususları dikkate alarak özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaatlara ilişkin ayrıca usul ve esas belirleyebilir” denilmektedir.

     SAĞLIKTA PARALI/ HATIRLI MÜŞTERİ,

     YOKSUL/HATIRSIZ MÜŞTERİ UYGULAMASI……!

 

      Şu ana dek yapılanlar yetmezmiş gibi, şimdi de yapılan değişiklik ile sağlık hizmetini veren kurumlara erişimde vatandaşlar arasında zaten var olan ayrımcılık giderek artmaktadır..

     Bu değişikliğe göre yoksul olup aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan yurttaşlar, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesizler, köy kanununa göre aylık alanlar, resmi sağlık hizmeti veren kurumlarda tedavilerinin sağlanamaması durumlarında, özel sağlık hizmeti kurumlarına doğrudan müracaat etmelerine kısıtlama getirilmektedir. Bu durumda SGK’nın, bu hizmetin alınabilmesinin koşullarını belirleyeceği/düzenleyeceği yeni tebliğin beklenmesi gerekmektedir.

     Zorunlu GSS primini yatıran, katkı payı ve ilave ücret ödeyebilenler ise Sağlık Bakanlığı hastaneleri , Üniversite Hastaneleri ve Özel sağlık hizmet sunucularına doğrudan müracaat edebilirken; Genel sağlık sigortası kapsamına alınan yoksul kişiler ise (5510 sayılı kanun madde 60 /c-1,c-3,c-9 ) sadece Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebilmektedir. Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavinin sağlanamaması halinde kişiler üniversite hastanesine ancak sevkle gidebilmektedir.

       Halen, Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınan yoksul kişilerin özel sağlık hizmeti veren kurumlarına müracaat işlemleri ;

  • Uygun yoğun bakım yatağının bulunması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi halinde yoğun bakım tedavisi için sevk edilen hastalar,
  • Radyoterapi tedavisi gereken ancak aynı il içindeki resmi sağlık hizmeti veren kurumlarda radyoterapi merkezinin bulunmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kurumlara sevk edilen hastalar,
  • Acil müdahale edilememesi halinde hastanın uzuv kaybı ve/veya tüm vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, yanık, ağır travma gibi durumlarda resmi sağlık hizmeti veren kurumlarda tedavinin sağlanamaması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleştirilmesi koşuluyla acil tedavi için sevk edilen hastalar, özel sağlık hizmeti veren kurumlara müracaat işlemleri yapabilmektedir.

 

     Ancak; SUT’ta(Sağlıkta Uygulama Tebliğ) yapılan değişiklik ile;

     Genel sağlık sigortası kapsamına alınan yoksul kişilerin yoğun bakım tedavisi, Radyoterapi tedavisi, uzuv kaybı veya tüm vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, yanık, ağır travma gibi acil tedavi durumlarında özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat edebilmeleri mümkün olmadığı gibi, bunun için SGK’dan usul ve esas tebliği yayımlamasını beklemek zorunda kalmaktadır.

     Bu düzenleme, zaten var olan sağlık hizmetine ulaşmadaki ayrımcılığın başka bir aşamasıdır, parası olanın sağlık hizmetine ulaşabildiği, olmayanın ulaşamadığı “Sağlıkta Dönüşüm/Yıkım Programı”nın beklenen sonucudur. Sendikamız SES, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu sisteme karşı “Kamusal Hizmet”, “Kadrolu-Güvenceli İstihdam” talebiyle mücadelesini sürdürmeye kararlıdır. 01 Ağustos 2012

 

                                                                                                         MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]