ADANA; BASKILAR, ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMALAR SON BULSUN

Facebook
Twitter
WhatsApp

Basına ve Kamuoyuna

03.12.20111 tarihinde KESK DİSK TMMOB ve TTB Genel Merkezlerinin aldığı kararla Tüm illerde olduğu gibi Adana’da da yaptığımız yürüyüş ve basın açıklaması için Aralarında KESK ve DİSK yöneticilerinin bulunduğu 6 kişi hakkında dava açılmıştır ve ilk duruşması bugün yapılacaktır.

adana31mayis2012basinaciklamasiSon dönemde Adana’da neredeyse tüm benzer etkinliklerimiz için davalar ve idari soruşturmalar açılmakta ve birçoğunda yargılama ve soruşturma süreci devam etmektedir.

3 Aralık 2011 tarihinde yaptığımız yürüyüş ve basın açıklamasının konusu; sendikal mücadeleden dolayı, birçok KESK ve diğer sendika ve meslek örgütünün yönetici ve üyelerine yönelik baskı, gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterilmesiydi.

Dava gerekçesi olarak; 2911 sayılı yasasının 8. Maddesine aykırılık ifade edilmektedir,

Burada yine yargı yoluyla baskılama yöntemi denenmektedir.

Çünkü Anayasanın 34. Maddesi açıktır; “Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” Biçiminde düzenlenmiştir.

Yine 2911 sayılı kanunda bu tür eylemler için şu şekilde açıklık getirilmiştir, madde 3; “Herkes önceden izin almaksızın, bu kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.”

Söz konusu basın açıklamasında olay olmamış ve açıklamanın sonunda olaysız şekilde dağılınmıştır.

Kanunlar; yapılan eylemin suç teşkil etmediğini belirtmesine rağmen, en temel insan hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemenin ilimiz Adana’da sendikal çalışmalar için yargılama konusu olarak ilk sıraya gelmesini kınıyoruz. Bu yaklaşımı sendikal mücadelenin baskı altına alınması çabası olarak görüyor ve emekçilerin hak ve çıkarlarının korunması mücadelesinden bizleri alıkoymayacağını bir kez daha belirtmek istiyoruz.

 

Kamuran KARACA

KEKS Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]