SAMSUN; KAMU EMEKÇİLERİ 23 MAYIS GREVİ İLE YÜRÜMESİ GEREKEN YOLU GÖSTERMİŞTİR!

Facebook
Twitter
WhatsApp


Değerli Basın Emekçileri,

Kamu emekçilerinin en temel ekonomik, sosyal ve demokratik talepleri karşısında üç maymunu oynayan, taleplerimizi görmezden gelen AKP hükümetine karşı gerçekleştirdiğimiz 23 Mayıs Grevi, Türkiye’ nin dört bir yanında geniş bir katılımla ve başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Öncelikle grevimize büyük bir hoşgörüyle sahip çıkan halkımıza, haklı mücadelemizde yanımızda olan tüm sendika, meslek örgütü ve odalara, siyasi partilere, demokratik kitle örgütlerine ve taleplerimizi halka duyurmak için yoğun bir mesai yaşayan siz basın emekçilerine teşekkür ediyoruz. 23 Mayıs Grevine katılan, taleplerine hak ve özgürlüklerine sahip çıkan tüm kamu emekçilerini kutluyoruz.

            KESK olarak, Kamu emekçilerinin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olan 4688 sayılı yasada sadece tadilat öngören düzenlemeye samsungrevsonrasiaciklamakarşı verdiğimiz mücadele tüm kamuoyunca bilinmektedir. 2011 yılı Ağustos ayında başlayan yasa çıkarma süreci boyunca tüm ülke genelinde sürdürdüğümüz bu yoğun mücadelede grev hakkımızı yasal güvence altına almadığı gibi yasak ve sınırlamaları daha da artıran bir yasaya dayanılarak kurulacak olan toplu sözleşme masasının ayaklarının yere basmayacağını defalarca vurguladık. Bunun için KESK, 21 Aralık grevini ve 28-29 Mart direnişlerini örgütleyerek GREV’ li TİS (Toplu İş Sözleşmesi) yasası mücadelesi vermiştir.

23 Mayıs Grevi Kamu emekçilerini tehdit eden hükümete olduğu kadar hükümetin gölgesinde sendikacılık yapmaya çalışanlara da gerekli dersi vermiştir. Birçok olumsuz düzenleme getiren yasanın hazırlanış sürecinde hükümete adeta koltuk değnekliği yapan konfederasyon kendisini sürecin dışında tutamamıştır.

Hep söylediğimiz gibi marifet yasaların hükümetin arkasına saklanarak yetkicilik oynamak değil, kamu emekçilerinin iradesini her koşulda savunabilecek kararlığa sahip olabilmektir.

Hükümet derhal kamu emekçilerinin 23 Mayıs’ ta bir kez daha üretimden gelen gücünü kullanarak haykırdığı “Grevsiz toplu sözleşeme, toplu sözleşmesiz sendika olmaz ”sloganımıza uygun uluslararası sendikal normların gereklerini yerine getiren bir yasanın çıkarılması için görevini yerine getirmelidir.

            AKP Hükümetini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ile devam edecek süreci baskılamaya dönük girişimlerine son vermesi konusunda uyarıyoruz.

            Hükümetin “sermayeye bonkör, emekçiye cimri bu tutumu” Toplu Sözleşme görüşmelerinde bir kez daha net olarak ortaya çıkmıştır. Sadece 2009 Temmuzunda bugüne kadar sermaye kesimine tam 11.382 adet teşvik belgesi ile 157 milyar dolarlık kaynak aktarmayı öngörürken, son olarak geçtiğimiz Nisan ayında sermayeye 3 milyar aşan teşvik verirken kaynak bulmakta zorlanmayan hükümetin kamu emekçilerine gelince “kaynak yok” demesi asla kabul edilemez.

            Buradan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na da bir çağrıda bulunuyoruz:

Kamu emekçilerinin taleplerinden ve ülke gerçekliklerinde kopuk olarak yapacağınız her değerlendirme zaten tartışmalı olan bağımsızlığınızı daha da sorgulanır hale getirecektir. Ülkenin tüm kamu emekçileri ve emeklileri sizden hükümetin noterliğini yapmanızı değil kamu emekçilerinin 23 Mayıs’ta bir kez daha ortaya koyduğu iradesini temel almanızı bekliyor.

            KESK, insanca bir yaşam için kamu emekçilerinin sesi ve taleplerinin takipçisi olmayı kararlılıkla sürdürecektir. Tüm Kamu Emekçilerini bu süreçte bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya çıkan yandaş sendikacılık anlayışının iş yerlerinde mahkûm ederek, 23 Mayıs’ ta koydukları iradeye sahip çıkmaya çağırıyoruz. KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

               SAMSUN DÖNEM SÖZCÜSÜ ADINA

GÜL GENCAN

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]