Har hafta düzenlenen KaraPerşembe eylemini bu hafta Batman Demokrasi Platformu olarak gerçekleştirdik. Basın açıklamasını Şube Başkanımız Esat ALTUNIŞIK okudu. Basın açıklamasından sonra Kitle 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi. Oturma eyleminden sonra kitle dağıldı.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği üzere kara Perşembe olarak değerlendirdiğimiz seçilmişlerin gözaltına alınmaları ve tutuklanmaları demokrasi anlamında Türkiye’nin üzerinde atamayacağı kara bir leke olarak 121 haftadır devam etmektedir.

Birilerin söylemiyle ülkedeki sözüm ona demokrasi şekillenecekse biz demokrasi savunucuları kendimizi ve eylem etkinliklerimizi tekrar batmankarapersembegözden geçirmemiz gerektiğini düşünmekteyiz. Sırf birileri mutlu olacaktır diye hukuk sistemini yürüten kurumların hukuksuzlukları sorgulanmalı ve hesabı sorulmalıdır.

Yeni anayasa çalışmaları yapılırken ve 12 Eylül darbesinden kalma anayasayı değiştireceklerinin naralarını atan iktidar, görüyoruz ki 12 Eylül dönemini aratırcasına uygumlalar da bulunuyor.

Demokratik bir anayasanın yapılabilmesi için sudan bahanelerle gözaltına alma ve tutuklamaların son bulması için sözüm ona terörle mücadele yasası denilen yasanın derhal değişmesi gerekmektedir ki insanlar yeni oluşacak olan demokratik anayasanın şekillenmesinde rol alabilsinler. Yoksa bu koşullarda oluşabilecek olan yeni anayasanın da 12 Eylül cuntasında kalma anayasadan farklı olmayacağını da biliyoruz.

Günümüzde siyasi partiler, vakıf ve dernekler kapatılabiliniyorsa, insanlar keyfi gerekçelerle tutuklanıp yıllarca yargılanmıyorsa, suçsuz yere insanlar öldürülüp birilerinin yanına kar kalıyorsa, faili meçhuller bilinmesine rağmen birileri tarafından korunuyorsa, demokrasinin D’ sinden bahsetmek mümkün değildir.

İktidarın söylemlerine bakıldığında ülkenin demokrasi açısında içinde bulunduğu durumu da gözler önüne sermektedir. Ülkeyi yöneten birinin kalkıp ta suçsuz 34 sivil vatandaşın ölümüne göz yumması bir tarafa bu katliamı yapanları bilmesine rağmen cezalandırmak yerine olayı meşrulaştırma girişiminde bulunması kabul edile bilir bir durum değildir.

Nasıl oluyor da Roboski yi kürtajla eşdeğer kılmak ve aynı şeymiş gibi düşünmek? Başbakan ya kürtajın ne olduğunu bilmiyor ya da Roboski de yaşananı bilmiyor, ya da kürtajın ne olduğunu iyi biliyor ve Roboski de yaşanan olayla ilgili biz onları istemiyorduk, Kürt’tüler ve biz onları öldürdük demektir.

Bizler demokrasiye olan inancımız ve gücümüzle ülkenin özgürleşmesi ve demokrasiye kavuşması için haksızlıklar, keyfi tutumlar ve hukuksuzluğa karşı için hep ayakta olacağımızı hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğimizi belirtiyor tüm siyasi tutukluların serbest bırakılarak Kürt sorununun muhatapları ile çözümü için müzakerelerin devam etmesi için tüm kesimleri rollerini olumlu oynamaya davet ediyoruz.

      

       BATMAN DEMOKRASİ PLATFORMU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]